Top menu

OK 2017: Skorstensfejerne kan nu tage en sag om fyring i retten

1112

Hvis en skorstensfejer bliver uretmæssigt fyret, så kan sagen nu behandles i en voldgiftsret. Det er et af de nye punkter i skorstensfejernes overenskomst. Overenskomsten tilgodeser både unge og ældre medlemmer, hvilket også var et klart ønske fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Overenskomstforhandlingerne for skorstensfejere strandede i Tønder den 9. marts 2017. Parterne måtte derfor møde op hos Forligsmanden – og her lykkedes det at lande en aftale den 12. marts 2017.
 
I aftalen er der nu skrevet ind, at en sag om uretmæssig fyring kan behandles i en voldgiftsret. Det er nyt. For tidligere har medlemmerne sammen med Blik- og Rørarbejderforbundet ikke kunne føre den slags sager. Flere andre af arbejdsmarkedets aftaler er tilsluttet den såkaldte ”Hovedaftale”, hvor sagerne kan føres i Afskedigelsesnævnet, og hvor medlemmerne eventuelt kan opnå en kompensation på op til 52 ugers løn efter en uretmæssig fyring.
 
- Skorstensfejerlauget var ikke enige med os i, at aftalen skulle tilsluttes ”Hovedaftalen”, som de fleste andre forbund er, og som vores tidligere har været. Men vi fik skrevet ind, at afskedigelsessager kan behandles i en voldgiftsret. Det betyder, at vi nu kan hjælpe medlemmer med at føre de sager, der eventuelt måtte komme, fortæller forbundssekretær og forhandlingsleder på forhandlingerne omkring overenskomsten for skorstensfejerne i Blik- og Rørarbejderforbundet, Kim Fusager Balle.
 
En aftale som er god for alle
Nu skal aftalen sendes til afstemningen blandt medlemmerne. Og Blik- og Rørarbejderforbundet og skorstensfejerkredsens landsudvalg anbefaler et ja.
 
- Vi har fået ønsket om en frit-valgs-konto igennem, hvilket giver medlemmerne to omsorgsdage, seniordage eller retten til selv at bestemme, om man vil have udbetalt løn eller holde fri. Det er godt for fejerne lige meget, hvor de er i deres liv. Aftalen er generelt blevet meget bedre for børnefamilierne. Nu får fejerne forældreorlov i fem uger med fuld løn, og de får udover løn på barnets første sygedag også fuld løn på dagen, hvor de bliver kaldt hjem fra arbejde, hvis barnet er blevet sygt. Hvis børn kan passes i hjemmet i forbindelse med en hospitalsindlæggelse, så tæller det nu med som en hospitalsindlæggelse, så de samme rettigheder gælder, siger Kim Fusager Balle.
 
STEM JA
Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse og skorstensfejerkredsens landsudvalg anbefaler, at medlemmerne under overenskomsten med Skorstensfejerlauget stemmer ja til forliget.