Søgefelt

Fredag 17/03 2017

Stadig flere indbetaler til pension

Den fortsat stigende beskæftigelse betyder, at antallet, der indbetaler til en pensionsordning, nærmer sig niveauet inden krisen. Det viser en ny opgørelse fra PensionDanmark.

Det går fortsat fremad med beskæftigelsen herhjemme, og det kan mærkes på pen-sionsindbetalingerne. Alene i PensionDanmark nærmer antallet af personer, der ind-betaler til pensionsordningen, sig nu niveauet inden krisen. Det viser en ny opgørelse fra PensionDanmark.
 
Her var der i 2016 i gennemsnit 376.000 aktive medlemmer – det vil sige personer, som typisk havde pensionsindbetalinger i løbet af året. Det er en stigning på 4.000 i forhold til 2015, 20.000 flere end i 2010 og blot 6.000 fra niveauet i 2008.
 
- For mange vil der med et job ikke bare følge løn, kolleger og faglige udfordringer – men også en pensionsordning. Og selv en kortere periode med indbetalinger til pen-sionen kan gøre en forskel for den enkelte i alderdommen. Derfor er der flere grun-de til at glæde sig over, at beskæftigelsen har været stigende over en lang periode herhjemme, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark. 
 
Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik har beskæftigelsen herhjemme været støt stigende siden foråret 2013, og antallet af lønmodtagere steg med 46.600 i løbet af 2016. 
 
En beregning fra PensionDanmark viser, at bare et enkelt års beskæftigelse med pensionsindbetalinger frem for ledighed har stor betydning for pensionsopsparingen. Et 22-årigt medlem, der i det næste år er i job i stedet for at være ledig, vil få indbe-talt ca. 31.000 kr. på selve opsparingen i PensionDanmark. Når medlemmet når pen-sionsalderen som 71-årig, vil bare det ene års pensionsindbetalinger have øget op-sparingen med samlet set ca. 80.000-85.000 kr. (2017-prisniveau).
 
Hvor meget ét års beskæftigelse frem for ledighed præcist betyder for pensionen, afhænger af, i hvilken alder ledigheden indtræffer, og om der er tale om en sam-menhængende ledighedsperiode.
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt