Søgefelt

Torsdag 25/08 2016

Høj beskæftigelse sikrer fremgang i Industriens Pension

Medlemsfremgang, stigende indbetalinger og et samlet afkast på 3,6 mia. kr. efter 1. halvår 2016.

Der er godt gang i beskæftigelsen på industriområdet, hvilket giver sig udslag hos Industriens Pension i 1. halvår 2016. Antallet af medlemmer, som indbetaler via deres arbejdsgiver, er steget med ca. 3.000, mens de samlede indbetalinger udgør 4,2 mia. kr. - det er 52 mio. kr. mere end i samme periode sidste år. 
 
- Vi fortsætter med at få nye medlemmer og er inde i en positiv udvikling. Antallet af medlemmer, der får udbetalt deres opsparing, vokser også. Næsten 44.000 medlemmer har i dag glæde af at få udbetalinger fra Industriens Pension, når de trækker sig tilbage. Samtidig er beløbene, der udbetales, stigende, siger adm. direktør Laila Mortensen.
 
Mere end 10.000 medlemmer har nu en million kr. eller mere stående på deres pensionsopsparing i Industriens Pension, hvilket er en 10-dobling på kun tre år.
 
Afkast på 3,6 mia. kr. i turbulent halvår
Det samlede afkast for 1. halvår 2016 er på 2,7 pct. før skat, svarende til 3,6 mia. kr. Det bringer de samlede investeringer op på 142,1 mia. kr. Især den store beholdning af kreditobligationer (+7,2 pct.) og stats- og realkreditobligationer (+4,4 pct.) har på grund af det fortsatte rentefald bidraget til det positive afkast.
 
- Der har været meget uro på de finansielle markeder i 1. halvår, hvilket har favoriseret investeringer med lavere risiko. Modsat har særligt aktier haft det svært i begyndelsen af året, hvilket dog blev bedre i 2. kvartal. Det understreger vigtigheden af at sprede investeringerne og at have en robust langsigtet investeringsstrategi, siger adm. direktør Laila Mortensen.
 
For medlemmerne har det betydet et gennemsnitligt afkast i markedsrente på 2,0 pct. En analyse fra det uafhængige analysefirma Morningstar viser, at Industriens Pension er blandt de pensionsselskaber, der har skabt de bedste markedsrenteafkast i 1. halvår 2016. Det er også tilfældet set over de seneste tre år, hvor eksempelvis et medlem med middelrisiko har opnået 31,6 pct. i afkast.
 
Succesfuld registersamkøring sikrer medlemmer udbetalinger
Industriens Pension indgik i starten af året et nyt samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som sikrer, at medlemmer på sygedagpenge eller i fleksjob får en påmindelse om, at de bør kontakte Industriens Pension. Samarbejdet er kommet i stand for at komme i kontakt med medlemmer, der kan have ret til udbetalinger, eller som bør få deres forsikringer justeret.
 
Påmindelsen har allerede ført til, at 40 medlemmer har fået tilkendt invalidepension, som de ellers ikke vidste, de havde ret til.
 
Læs halvårsrapporten 2016 her...
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt