Top menu

Løn og tillæg steg den 1. marts. Få overblikket her...

961

Ændringerne i satser for svende og lærlinge gælder fra mandag den 29. februar og skal udbetales med tilbagevirkende kraft. Tjek din lønseddel og se, om du har noget til gode.

Overenskomsten sikrer dig ordentlige løn og gode pensionsforhold. Den skaffer dig ekstra feriedage og løn under sygdom, ligesom den også sørger for at du kan få efteruddannelse og meget mere.
 
Fra starten af den uge, hvor 1. marts indgår, reguleres en række satser og tillæg. Og da 1. marts i 2016 falder på en tirsdag gælder de nye satser og tillæg således allerede fra mandag den 29. februar.
 
Det er OK at have en overenskomst, men tjek altid din lønseddel for at se, om du har noget til gode.
 
Se alle de nye satser i nedenstående fil, som let kan printes ud og tages med på arbejdspladsen...
 
Download