Top menu

Signalforvirring på lærlingeområdet

Dato: 25/02-2016
950

Blik- og Rørarbejderforbundet og arbejdsgiverne i Tekniq er uenige om udviklingen i antallet af lærlinge på VVS-området.

Diskussionen om indtaget af lærlinge på VVS-området er blevet skærpet over det seneste år. For mens Blik- og Rørarbejderforbundet og arbejdsgiverorganisationen Tekniq er enige om behovet for flere lærlinge, er de til gengæld ikke enige om, hvor gode virksomhederne er til at øge indtaget af lærlinge i VVS-branchen.
 
Alene over det seneste år har de to organisationer gentagne gange fremført forskellige synspunkter om situationen på lærlingeområdet. For mens Tekniq har givet omverdenen indtryk af, at indtaget af VVS-lærlinge er steget voldsomt, har Blik- og Rørarbejderforbundet givet en anden version.
 
Det seneste år er indtaget af lærlinge steget, mens det samlede antal VVS-lærlinge er faldet drastisk over de senere år. Derfor mener Blik- og Rørarbejderforbundet, at Tekniq er for passive i bestræbelserne på at sikre den nødvendige arbejdskraft i VVS-branchen.
 
- Det er dødirriterende med de her forskellige udmeldinger. Særligt når nu begge organisationer er enige om nødvendigheden af øget tilgang til branchen. Det giver signalforvirring, at arbejdsgiverne kun forholder sig til en lille del af tallene på området, og derfor ikke giver et retvisende billede af den samlede situation, forklarer uddannelsessekretær Kim Fusager Balle fra Blik- og Rørarbejderforbundet.
 
Fald på 33 procent
I årets første ti måneder af 2015 er antallet af indgåede uddannelsesaftaler steget med 12 procent i forhold til samme periode året før. Stigningen brugte Tekniq til at lave en pressemeddelelse, hvor de roser arbejdsgiverne i VVS-branchen i at tage ansvar for ”at uddanne nye genrationer af medarbejdere”.
 
I Blik- og Rørarbejderforbundet synes man ikke, at der er så meget at juble over. De anfører, at stigningen er for lidt i forhold til, at 2014 var blandt de registrerede år, hvor færrest kom i lære. Samtidig anfører forbundet, at de såkaldte korttidsaftaler udgjorde hele 30 procent af de indgåede uddannelsesaftaler i årets første 10 måneder. Og kigger man på tallene for bestanden af lærlinge i branchen, er den styrtdykket over de senere. Således er antallet faldet med hele 33 procent fra oktober 2007 og frem til samme måned i 2015.
 
- Her svigter Tekniq. De laver et skønmaleri af situationen på lærlingeområdet, som er misvisende. Samtidig sender de et signal til de virksomheder, som måske overvejer at tage en lærling, at det behøver de ikke alligevel. Det er uklogt og fjerner fokus fra et reelt problem, siger Kim Fusager Balle.
 
Under målsætningen
Finanskrisen, som fra 2008 ramte byggeriet hårdt, medførte et voldsomt fald i antallet af indgåede uddannelsesaftaler i VVS-branchen. Flere prognoser peger omvendt på, at manglen på faglærte vil stige yderligere over de kommende år, og derfor har Blik- og Rørarbejderforbundet gentagne gange argumenteret for øget indtag på uddannelsen.
 
Det er dog alene arbejdsgiverne, som har kan sikre det nødvendige antal praktikpladser, og dermed den nødvendige mængde arbejdskraft i branchen. Og da lærlingeindtaget gennem årene har ligget langt under VVS-branchens egen målsætning om 700 indgåede uddannelsesaftaler om året, øgedes risikoen for mangel på kvalificeret arbejdskraft.
 
- Ikke siden 2008 har branchen nået sin egen målsætning. Det er kritisabelt yderst uheldigt, og derfor holder vi fast i, at der skal oprettes flere lære- og praktikpladser. Det er nødvendigt, for kan branchen ikke selv levere den nødvendige arbejdskraft, er der med garanti andre, som gerne vil have del i VVS’ernes opgaver, lyder det fra forbundets uddannelsessekretær.
 
Fælles imagekampagne
Trods uenigheden om tallene for indgåede uddannelsesaftaler på VVS-området, er begge organisationer dog enige om, at der er behov for større tilgang til branchen. Kort før jul har de to organisationer i første omgang afsat 400.000 kroner til at lave en kampagne, som skal få flere unge til at vælge en fremtid i VVS-branchen. Men for at kampagnen kan blive en succes, er det dog nødvendigt, at arbejdsgiverne opretter flere praktikpladser.
 
- Det vil være fint, at flere unge får øjnene op for mulighederne i VVS-branchen. Men hvis arbejdsgiverne ikke leverer flere praktikpladser til at tage imod den øgede tilgang, er der jo også en risiko for, at branchen vil skyde sig selv i foden og dermed lide et kæmpe imagetab. Det må for alt i verden ikke ske, siger Kim Fusager Balle.