Søgefelt

Tirsdag 23/02 2016

Din forsikring ved førtidspension er blevet endnu bedre

Har du en overenskomstsikret pension i PensionDanmark, kan du glæde dig over, at din forsikring ved førtidspension er blevet endnu bedre.

Med pensionsordningen i PensionDanmark er du sikret en supplerende månedlig udbetaling, hvis du bliver tilkendt offentlig førtidspension. Og pr. 1. januar er beløbet sat op fra 66.000 kr. til 72.000 kr. årligt før skat. Beløbet svarer til 6.000 kr. pr. måned før skat og kommer altså oven i den offentlige førtidspension. 
 
100.000 kr. skattefrit ved førtidspension
Som hidtil får du – ud over de løbende udbetalinger –  også et skattefrit engangsbeløb fra PensionDanmark ved tilkendelse af førtidspension. Beløbet er på typisk 100.000 kr. og er kompensation for, at man i ressourceforløbet op til førtidspensionen alene har levet af offentlig understøttelse. 
 
Samtidigt sørger PensionDanmark for, at du som førtidspensionist fortsat er forsikret ved visse kritiske sygdomme og dødsfald. PensionDanmark sætter også penge ind på din opsparing hver måned, så du er sikret en god alderspension, selvom du kommer på førtidspension. Beløbet bliver beregnet ud fra gennemsnittet af dine indbetalinger, mens du var i arbejde. 
 
Forsikringen er blevet billigere 
Selvom dækningen er blevet bedre, sætter PensionDanmark prisen for din forsikring ved førtidspension ned med ca. 35 pct. Det betyder, at en endnu større del af indbetalingerne går til opsparing. Det giver mere i pension til dig. 
 
Tjek din pensionsordning
Tallene herover er for et typisk medlem og kan variere fra medlem til medlem. Du kan tjekke din pensionsordning på din personlige hjemmeside pension.dk/dinpension, hvor du logger ind med NemId – eller via PensionDanmarks app.
 
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt