Søgefelt

Mandag 02/11 2015

Flere faglærte og ufaglærte har ekstra i alderdommen

På 15 år er antallet af faglærte og ufaglærte, der som pensionister har udbetaling fra en arbejdsmarkedspension som fast del af indkomsten, vokset markant. Og udviklingen vil fortsætte fremover, viser nye tal fra PensionDanmark.

For mange VVS’ere, skorstensfejere og andre lønmodtagere består den faste pensionsindkomst i dag ikke bare af folkepension og ATP. De får nemlig også løbende udbetalinger fra en arbejdsmarkedspension – og det er i langt højere grad end tidligere generationer. Det viser nye tal fra PensionDanmark.
 
I PensionDanmark får pensionerede medlemmer deres opsparing udbetalt løbende, hvis den har nået et vist niveau. Ellers udbetales opsparingen som et engangsbeløb.
 
Af de medlemmer, der modtog pension fra PensionDanmark i 2000, var der i alt 224 med løbende udbetalinger. I år vil det tal være steget til ca. 42.300 kroner.
 
I dag får hovedparten af hver ny pensionistårgang i PensionDanmark udbetalt pensionen løbende frem for som et engangsbeløb. I 2015 drejer det sig om 70 procent (ca. 4.700) af de nypensionerede medlemmer mod blot 2 procent (67) i 2000. I 2025 vil ca. 7.000 nypensionerede medlemmer få løbende udbetalinger.
 
At flere får løbende pensionsudbetalinger, skyldes opbygningen af de nye arbejdsmarkedspensioner. De første medlemmer begyndte at spare op i PensionDanmark for 25 år siden, og i de første mange år var bidragsprocenterne og indbetalingerne relativt små. Derfor fik pensionerede medlemmer opsparingen udbetalt som et engangsbeløb.
 
I takt med at bidragsprocenterne er sat løbende op ved overenskomstforhandlingerne og nu typisk udgør 12 procent af lønnen, er medlemmernes opsparinger vokset. Det betyder, at stadig flere pensionerede medlemmer får pensionen udbetalt løbende.
 
Samtidig stiger de løbende udbetalinger – fra 33.000 kroner om året for nypensionerede medlemmer i 2014 til 53.000 kroner årligt for medlemmer, der begynder udbetaling i 2025. Dermed udgør udbetalingerne også en stigende andel af medlemmernes samlede pensionsindkomst.
 
- Arbejdsmarkedspensionerne begynder nu for alvor at gøre en forskel for mange og stadig flere faglærte og ufaglærte. Det er positivt, for hele formålet med etableringen af pensionerne var at sikre større økonomisk tryghed for denne gruppe i pensionisttilværelsen. Her er vi nået langt siden starten for 25 år siden, siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.
 
- Men at arbejdsmarkedspensionerne udgør en stadig vigtigere del af pensionsindkomsten for faglærte og ufaglærte, understreger samtidig behovet for at sikre, at det også fremover kan betale sig at spare op for denne gruppe ift. samspillet med de offentlige ydelser, siger Torben Möger Pedersen.
 
For at få løbende pensionsudbetalinger fra PensionDanmark skal medlemmernes opsparing i 2015 have et niveau, der svarer til udbetalinger på 10.100 kroner om året.
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt