Top menu

Lønmodtagerne vil ha’ faglige fællesskaber og velfærd

875

De unge mener i stigende grad, at fagforeningerne er nødvendige for at varetage lønmodtagernes interesser. Det fremgår af en ny undersøgelse, udarbejdet af CARMA, Aalborg Universitet. Undersøgelsen viser samtidig, at lønmodtagerne bakker massivt op om velfærdssamfundet og vil have bedre sikring ved arbejdsløshed.

Det er tre af konklusionerne i den netop offentliggjorte hovedrapport ”Fællesskabet Før Forskellene”, udarbejdet af CARMA, Aalborg Universitet, medfinansieret af LO og FTF. Rapporten er en opfølgning på den foreløbige rapport ”Fællesskab og forskelle”, der udkom i december 2014.
 
– Det er glædeligt+ at blive bekræftet i det, vi gennem flere år har kunnet mærke, nemlig at flere og flere unge vurderer, at fagforeningerne er nødvendige for lønmodtagerne. Globaliseringen rammer jo også de unge, så mange har erkendt, at der er brug for at stå sammen. Men vi skal fortsat blive bedre til at komme i kontakt med de unge, siger LO's formand Harald Børsting.
 
Ifølge rapporten er 82 procent af de unge ”helt” eller ”delvist” enige i, at fagforeningerne er nødvendige. I 2002 var det tilsvarende tal 69 procent. 
 
Danskerne bakker op om velfærdssamfundet
Undersøgelsen viser samtidig, at danskerne bakker op om de universelle velfærdsordninger som fx et gratis sundhedsvæsen, folkepension og bedre hjælp til at få arbejdsløse i job. Men når man spørger lønmodtagerne, hvordan de føler sig dækket ved sygdom og arbejdsløshed, svarer flere, at de er dårligere dækket i 2014, end de gjorde i 2002. Hver fjerde lønmodtager føler sig dårligt eller meget dårligt sikret ved arbejdsløshed. 
 
– Når regeringen vil skære i uddannelser og velfærd, går de imod et klart flertal af lønmodtagerne, der ønsker et stærkt velfærdssamfund og ikke vil have nedskæringer og minusvækst i kommunerne. De ønsker lige muligheder til uddannelse og mindre forskel mellem rig og fattig og en ordentlig sikring ved arbejdsløshed. Der er brug for en ordentlig dagpengedækning, der skaber tryghed og sikrer et fleksibelt arbejdsmarked, siger FTF's formand Bente Sorgenfrey.
 
Bange for arbejdsløshed
Undersøgelsen viser samtidig bl.a., at især ufaglærte er bange for at blive arbejdsløse og at funktionærerne i særlig grad ønsker at videreudvikle sig inden for deres fagområde.
 
Lønmodtagerne svarer desuden, at fagbevægelsen skal prioritere et bedre arbejdsmiljø, bedre vilkår for uddannelse og kampen mod social dumping. Andre vigtige opgaver er ifølge lønmodtagerne bekæmpelse af arbejdsløshed, udligning af lønforskelle mellem mænd og kvinder, løn, tryghed i ansættelsen, pensionsordninger og lærlinge- og praktikpladser.