Søgefelt

Tirsdag 23/06 2015

Nyt website om arbejdsmiljø for lærlinge

Arbejdsulykker for lærlinge skal også knækkes. Ny hjemmeside indeholder gode råd og tips til, hvordan god sikkerhedskultur indarbejdes i byggeriet.

Alt for mange elever, unge og nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Det er derfor nødvendigt, at der bliver sat mere fokus på sikkerhed i erhvervsuddannelserne, både på skoler, praktikcentre og praktikvirksomheder.
 
Knæk kurven
Hjemmesiden er en del af handleplanen ”Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker” som skal bidrage til en langsigtet og styrket forebyggende indsats i bygge- og anlægsbranchen. 
 
Gennem handleplanen er der iværksat en række aktiviteter, som kan understøtte og udbygge det forebyggende sikkerhedsarbejde i bygge- og anlægsvirksomhederne, herunder initiativer der har fokus på lærlinge, unge og nyansatte.
 
Indsatsen målrettet lærlinge gennemføres i samarbejde med erhvervsskolerne og praktikcentre, der udbyder bygge- og anlægsuddannelser og med praktikvirksomheder. I perioden er der ansat to konsulenter, der skal hjælpe skolerne med at gennemfører egne initiativer og indsamle eksempler på god praksis hos skolerne og i praktikvirksomhederne. 
 
Mål
Indsatsen skal bidrage til at knække ulykkeskurven og opfylde målene i handleplanen 2013-2015 samt bidrage til regeringens og Folketingets målsætning om at reducere antallet af arbejdsulykker med 25 pct. inden udgangen af 2020.
 
Besøg arbejdsmiljøsiden for lærlinge her...
 
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt