Søgefelt

Torsdag 11/06 2015

Valg 2015: Kæmpe forskel på rød og blå indsats mod social dumping

Den nuværende regering har samlet afsat 678 millioner kroner i perioden 2012-2018 og taget en lang række initiativer, herunder ny lovgivning, der skal forhindre social dumping. Den tidligere borgerlige regering iværksatte fra 2007-2011 ganske få initiativer og afsatte 0 kroner i deres finanslove.

LO-fagbevægelsen har gennem de sidste mange år forsøgt at få den til enhver tid siddende regering til at iværksætte initiativer, der skal stoppe den sociale dumping, hvor danske og udenlandske virksomheder underbetaler udenlandske lønmodtagere, der arbejder i Danmark. Men der er kæmpe forskel på indsatsen fra henholdsvis rød og blå side.
 
– Den nuværende regering har gjort rigtig meget for at stoppe udenlandske virksomheders overtrædelse af danske love og regler. Der svindles stadig, og vi er langt fra i mål, men mange politiske initiativer gør det i dag sværere for plattenslagere at snyde den danske stat, lovlydige virksomheder og lønmodtagerne, siger LO’s næstformand Lizette Risgaard.
 
– Samtidig må vi desværre konstatere, at den tidligere borgerlige regering ikke prioriterede at værne danske lønmodtagere mod billig udenlandsk arbejdskraft, siger hun.
 
Underbetaling, usikre og usunde arbejdsforhold, alt for lange arbejdsdage og uhumsk indkvartering er blot nogle af de problemer, udenlandske lønmodtagere udsættes for på fx byggepladser, i landbruget, rengøringsbranchen og transportbranchen.
 
Kontrol med svindlere styrket markant 
Den nuværende regering har afsat 440 millioner kroner til en styrket myndighedsindsats, herunder særlig et styrket samarbejde mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politiet. Indsatsen har givet pote, da alene SKAT fra 2012-2014 fandt fejl for ca. 200 mio. kr.
 
– Det er helt afgørende, at myndighederne arbejder sammen, og det samarbejde er heldigvis blevet langt bedre. Arbejdsmarkedets parter sørger for overenskomsterne, men myndighederne må og skal bakke op med kontrol og inddrivelse, siger FTF’s formand Bente Sorgenfrey.    
 
LO er samtidig tilfreds med, at antallet af kontrolbesøg på fx byggepladser er steget, at kravene til registrering af udenlandske virksomheder i RUT-registeret er skærpet, og at der falder højere bøder ved manglende registrering.
 
Den nuværende regering har iværksat en lang række initiativer mod social dumping og afsat 678 mio. kr. i perioden 2012-2018, mens den tidligere borgerlige regering iværksatte ganske få initiativer og afsatte 0 kroner i deres finanslove.
 
Læs sammenligning her...
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt