Vikarer på dagsordenen

Dato: 20/03-2015
778

Ny pjece fortæller om vikarernes forhold og formidler praktiske erfaringer.

Brugen af vikarer har på kort tid bredt sig til hele det danske arbejdsmarked – også til VVS-branchen.
 
Den stigende udbredelse er problematisk. I nogle virksomheder er der flere vikarer end fastansatte, da mange vikarer arbejder under væsentligt ringere betingelser end de fastansatte, vil det på sigt underminere den danske aftalemodel.
 
Pjecen gennemgår en lang række spørgsmål som for eksempel: Hvornår er man vikar? Hvem er vikarerne? Hvorfor bruger virksomhederne vikarer?
 
Der er også lister med argumenter for og imod brugen af vikarer, ligesom love og overenskomster på området forklares.