Top menu

Læserbrev: Discountløn til lærlinge giver ikke flere praktikpladser

Dato: 18/12-2014
733

Topchefer fra danske arbejdsgiverorganisationer herunder Tekniq og Dansk Byggeri er totalt på vildspor i en kronik, når de mener, at en kraftig forringelse af lønnen til lærlinge, automatisk vil betyde flere praktikpladser.

Af Max Meyer, forbundsformand
 
Men desværre misforstår de fuldstændig deres opgave. Udfordringen lige nu er ikke lærlingenes løn, men at sikre nok dygtige faglærte til at klare fremtidens udfordringer.
 
Topcheferne henviser i deres forslag til en undersøgelse fra tænketanken DEA, hvor hver fjerde virksomhed med lærlinge angiver, at de angiveligt vil tage flere lærlinge, hvis lønnen var lavere. 
 
Tidligere erfaringer viser desværre bare, at denne påstand ikke holder vand. Der har været flere forsøg med ordninger, som havde til formål at sænke virksomhedernes lønomkostninger, uden at det havde nogen som helst effekt på tilgangen af lærlinge. Seneste eksempel var en såkaldt praktikplads-præmie på 70.000 kroner, men heller ikke i det tilfælde blev der oprettet flere praktikpladser. 
 
Paradoksalt nok, så viser den selvsamme DEA-analyse, som de tre topchefer henviser til, at hver anden virksomhed ikke mener, at lærlingelønnen er for høj. 
 
Samtidig undlader de i deres forslag om lavere lærlingeløn, at se fuldstændig bort fra, at virksomhederne modtager refusion fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), og dermed friholdes for lønudgifter til lærlinge, når de er på skoleophold. 
 
Topcheferne viser dermed, at de i deres iver efter at spare nogle småpenge for virksomhederne, fuldstændig overser den altoverskyggende udfordring lige nu på uddannelsesområdet. Og det er ikke lønnen, men at sikre nok faglærte i fremtiden. 
 
I installationsbranchen efterlyser den samme arbejdsgiver organisation Tekniq, flere dygtige unge til erhvervsuddannelserne. Det får man ikke ved at sætte lønnen ned og sende et signal om, at de unge i branchen ikke værdsættes efter fortjeneste.
 
Naturligvis skal virksomhederne have gode muligheder for at tage imod lærlinge. Problemet med manglen på praktikpladser løses ikke ved at sænke lønnen til lærlingene. Det gøres kun ved, at brancherne tager ansvar for deres egen fremtid ved at oprette flere praktikpladser og samtidig gøre det mere attraktivt at være lærling.