Top menu

Ny kampagne for erhvervsuddannelserne

Dato: 20/10-2014
702

Vi kommer til at mangle faglærte i fremtiden, hvis de seneste års lave antal ansøgere til erhvervsuddannelserne fortsætter.

De seneste ti år er søgningen til erhvervsuddannelserne direkte fra 9. og 10. klasse faldet fra ca. 30 procent for ti år siden til 19 procent i dag. Regeringen ønsker, at erhvervsuddannelserne skal være et aktivt tilvalg for flere unge. Derfor lancerer Undervisningsministeriet i dag kampagnen Muligheder i virkeligheden. 
 
Kampagnen præsenterer uddannelserne, som de kommer til at se ud efter sommerferien med regeringens reform af erhvervsuddannelserne. Det gælder også muligheden for på erhvervsuddannelserne at tage en eux, hvor man får både et svendebrev og en gymnasial eksamen i samme forløb.
 
Formålet er at vække nysgerrighed omkring de mange gode muligheder, der er for både job og videreuddannelse.
 
- Danmark er både et videns- og et produktionsland, og vi har brug for mange dygtige faglærte i fremtiden. På de 107 meget varierede erhvervsuddannelser er der noget for alle – uanset om man er bedst på kontor, på værkstedet, byggepladsen, i køkkenet eller sammen med de syge og de ældre. Med reformen af erhvervsuddannelserne bliver der samtidig endnu flere muligheder for talentspor, videreuddannelse gennem en eux, et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø og en forstærket uddannelsesgaranti, der sikrer praktikpladser inden for de fleste uddannelser, siger undervisningsminister Christine Antorini.
 
Som led i kampagnen vil nuværende elever på erhvervsskolerne vise deres varierede hverdag via dialog med danskerne på gadeplan og på de sociale medier.
 
Kampagnen vil aktivere de bedste ambassadører for uddannelserne – nemlig de unge selv. De unge, der hver især repræsenterer forskellige erhvervsuddannelser skal med deres engagement og stolthed over valget af uddannelsen fortælle virkeligheden om, hvad det indebærer at være elev på en erhvervsuddannelse. De unge elever vil være at møde på gadeplan, i biografen såvel som online og på reklamesøjler.