Top menu

Akkordfolk oplever smøl med akkordaftalesedler

Dato: 09/09-2014
686

Der er tale om brud på overenskomsten, hvis virksomheden ved opstart af akkordarbejde ikke forelægger et forslag til en akkordaftaleseddel.

I takt med at der igen er kommet godt gang i byggeriet, udføres en større og større del af VVS-arbejdet efter prislisten. Desværre er det ikke alle virksomheder, som er lige gode til at overholde overenskomstens basale bestemmelser ved akkordarbejde.
 
Det er særligt i forbindelse med opstart af akkordarbejde, at der ikke er fremlagt et forslag til en akkordaftaleseddel. Ifølge prislistens bestemmelser skal akkordaftalesedlen fremlægges ved opstart, men det er ifølge forbundssekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet, Stig Søllested, efterhånden kun undtagelsesvis at det sker rettidigt.
 
- Vi oplever oftere og oftere, at virksomhederne ikke overholder reglerne. Det er bare ikke i orden, og samtidig en overtrædelse af prislisten. Derfor anbefaler vi akkordholderne at kontakte deres opmålere i fagforeningen, hvis virksomheden er for langsomme i optrækket, siger Stig Søllested.
 
Også problemer ved afslutning 
Det er ikke kun ved opstart af akkordopgaver, at mange virksomheder ikke overholder gældende regler. Også ved afslutning af akkordarbejde oplever mange svende, at de skal vente dage og uger, inden de modtager den samlede opgørelse over akkorden – de såkaldte fordelingslister. 
 
- Det er et kæmpe problem. De her fordelingslister er jo svendenes lønseddel, og derfor skal de naturligvis være klar sammen med udbetaling af lønnen. Ellers kan hverken svende eller akkordholder kontrollere, om de har fået udbetalt den rigtige løn. Det siger jo sig selv, forklarer Stig Søllested.
 
Han anbefaler derfor deltagerne i en akkord, som ikke har modtaget fordelingslisten sammen med lønnen, og derfor er tvivl om, hvorvidt lønnen er korrekt udbetalt, at kontakte fagforeningen hurtigst muligt, så tingene kan blive bragt i orden.