Søgefelt

Mandag 19/05 2014

EU-valg: Social dumping skal bekæmpes i EU

Kampen mod social dumping og unfair konkurrence er ikke alene et dansk problem. Der er behov for løsninger på tværs af landegrænser, og derfor et det afgørende at få emnet højere på den politiske dagsorden i EU.

Søndag den 25. maj 2014 er der valg til Europa-Parlamentet i Danmark. Der skal vælges i alt 751 medlemmer til Europa-Parlamentet - heraf 13 i Danmark.
 
Langt den overvejende del af de beslutninger som træffes i EU, har betydning for lovgivningen i Danmark. Dermed har EU’s regler og love også betydning for indretningen af det danske arbejdsmarked og den enkelte lønmodtagers hverdag.
 
Lidt forenklet, så fungerer Europa-Parlamentet stort set ligesom Folketinget. Hvis der er overvægt af liberale, der ønsker mindre stat, færre arbejdstagerrettigheder og mere konkurrence på arbejdsmarkedet, vil det være til lønmodtagernes ulempe. Men hvis der er et flertal af socialt indstillede, der vil kæmpe for solidaritet, mindre ulighed, bedre arbejdsmiljø, et rummeligt arbejdsmarked og ordentlige arbejdsforhold, er det omvendt til lønmodtagernes fordel.
 
Derfor er der behov for en fælles europæisk løsning, hvor social dumping bekæmpes, og hvor lønmodtagernes oparbejdede vilkår og rettigheder sikres.
 
EU og den danske model
Også den særlige danske aftalemodel, hvor arbejdsmarkedets parter selv forhandler løn- og arbejdsvilkår, og retten til at konflikte kan komme under yderligere pres, hvis de liberale partiers markedsfilosofi får lov til at bestemme for meget.
 
I Danmark har lønmodtagernes høje organiseringsgrad og fagforeningernes indflydelse betydet, at det i modsætning til eksempel de tyske lønmodtagere har været muligt at opretholde gode løn- og arbejdsvilkår.
 
Læs også gerne artiklen med Bernd Holling på side 30. Her fortæller han ud fra egne erfaringer om udviklingen på det tyske arbejdsmarked efter at de blev udsat for løndumping. Med baggrund af de erfaringer tog han til Danmark, hvor han sætter pris på sammenholdet, den faglige organisering og overenskomsternes betydning.
 
De gode løn- og arbejdsforhold skal forsvares, og derfor er der kun endnu mere grund til at støtte de kandidater, som virkelig vil arbejde for bekæmpelse af social dumping i EU.

Læs mere om EU og social dumping i pjecen "Kampen for fair konkurrence i EU og Danmark, som er skrevet af EU-parlamentsmedlem Ole Christensen...

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt