Søgefelt

Fredag 28/03 2014

Mere frit valg med ekstra pension

Hvis du er ansat under overenskomsten med DS Håndværk & Industri, skal du vælge, hvordan du vil fordele pengene fra din fritvalgskonto. Din arbejdsgiver skal have besked inden 30. april.

Nu er det tid til at vælge, hvordan fritvalgsordningen skal bruges for det næste ferieår. Fritvalgskontoen kan bruges til at få ekstra løn ved feriefridage eller til at spare ekstra op til pension.

Er du ansat i en virksomhed, som er medlem af DS Håndværk & Industri eller Dansk Industri har du en fritvalgskonto, som arbejdsgiverne skal indbetale til. Det kommende ferieår har du råderet over hele 7,5 procent af lønnen på fritvalgskontoen, som også skal finansiere udbetalingen af løn på søgnehelligdage og feriefridage.

I princippet kan alle pengene sættes ind på pensionskontoen, men så har man ingen penge til hverken feriefridage eller søgnehelligdage. Er du ansat i en virksomhed under Dansk Industri skal du give din arbejdsgiver besked senest 1. april. Er din arbejdsgiver til gengæld medlem af DS Håndværk & Industri, skal du give besked senest den 30. april.

Ved at betale ekstra ind til pension nu kan du se frem til større frihed den dag, du går på pension. På dit pensionsselskabs hjemmeside kan du beregne, hvor meget pengene vil vokse, hvis de indbetales på din pensionsordning.

Læs mere på www.industrienspension.dk

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt