Top menu

OK 2014: Mæglingsskitsen klar for VVS-området

Dato: 17/03-2014
628

Lønstigninger som på det øvrige industriområde, bedre forhold under barsel/forældreorlov, men ikke noget til prislisterne. Sådan ser forligsmandens mæglingsskitse ud, der blandt andet dækker landets VVS’ere og rørlæggere.

Det lykkedes som bekendt ikke Blik- og Rørarbejderforbundet og arbejdsgiverne i Tekniq at blive enige om en ny overenskomst på VVS-området. Derfor omfattes overenskomsten nu af forligsmandens mæglingsskitse.

Mæglingsskitsen blev offentliggjort mandag den 17. marts. Den indeholder i store træk de samme lønstigninger og forbedringer som overenskomsten på industriens område. Dog er der ingen stigninger til prislisten til akkordområdet.

Afstemningen om mæglingsskitse begynder fredag den 21. marts.

Hovedpunkterne i mæglingsskitsen, som vil gælde fra 1. marts og regulere overenskomsten de kommende tre år.

Mindsteløn:
Overenskomstens mindstebetaling forhøjes tre gange over de kommende 3 år med kr. 1,50, kr. 1,65 og kr. 1,80 i timen.

Tillæg:
Alle genetillæg forhøjes. Satserne for smudstillæg, tillæg ved skiftende arbejdssteder, rådighedsvagt, udkald uden for rådighedsvagt, overarbejde m.m. stiger med henholdsvis 1,5 procent pr. 1. marts 2014. I 2015 og 2016 stiger satserne med 1,6 og 1,7 procent.

SH-konto:
Der bliver sat flere penge ind på din SH-konto. Fra den 1. marts 2014 stiger beløbet med 0,3 procent, og over de kommende to år stiger den med 0,4 og 0,3 procent, så den samlede stigning bliver 1,0 procent.
Pengene kan bruges til at holde fri, til pension, seniorordning eller udbetalt.

Vejledning ved opsigelse:
Hvis du bliver fyret, kan du få fri 2 timers frihed til at få rådgivning i din fagforening.
Bestemmelsen træder i kraft 1. maj 2014

Lærlinge:
Lønnen stiger med 1,9 procent fra den 1. marts 2014, og igen med 1,9 procent i 2015 og 2016.

Barselsorlov:
Det ekstra pensionsbidrag under de 14 ugers barselsorlov forhøjes fra 10,50 kroner i timen til 12,75 kroner i timen fra den 1. juli 2014.
Forældreorloven med løn udvides med 2 x 1 uge fordelt med en uge til hver af forældrene, så de sammenlagt har 13 uger med betaling.
Betalingen sættes op med 5 kroner til 140 kroner pr. time. Par af samme køn bliver fremover ligestillet med øvrige par.

Løn under barns sygdom:
Satsen for løn under barns sygdom og hospitalsindlæggelse forhøjes med kr. 1,50 pr. time pr. 1. marts. I 2015 og 2016 stiger satsen ligeledes med kr. 1,50 hvert år.

Vikarer:
Tillidsrepræsentanten skal have besked om, hvad arbejdsgiveren oplyser til et vikarbureau om lokalaftaler og kutymer, så det sikres, at vikarer kommer ind på ordentlige vilkår.

Hele mæglingsskitsen fra forligsmandens kan læses her...