Top menu

OK 2014: Ny overenskomst med DS Håndværk & Industri

Dato: 23/02-2014
614

Blik- og Rørarbejderforbundet har sammen med Dansk Metal og 3F indgået en ny treårig overenskomst med DS Håndværk & Industri. Overenskomsten omfatter ca. 12.000 ansatte på 2.250 små og mellemstore industri-, maskin-, smede-, el- og VVS-virksomheder.

Økonomien i forliget er det samme som på industriens område, og hovedpunkterne i aftalen er:

  • En uges yderligere kursus ved afskedigelse
  • 2 timers frihed til job- og uddannelsesvejledning i fagforening/a-kasse ved afskedigelse
  • Bedre vilkår ved barsels- og forældreorlov
  • 1 procent mere på Fritvalgskontoen
  • Forhøjelse af satser og tillæg
  • Højere lærlingeløn
  • Betaling af skoleophold for lærlinge, når dette er nødvendigt.

I aftalen er der forbedringer – både i form af penge, bedre uddannelsesmuligheder og større tryghed ved opsigelse, ligesom aftalen indeholder en række elementer, der styrker den danske model som fx.eks. brug af fagforeningen til job- og uddannelsesrådgivning ved opsigelse.

De underskrevne protokollater kan læses i nedenstående fil…