Søgefelt

Onsdag 08/01 2014

Kurven knækket i VVS-branchen

På landsplan steg timelønnen til 182,37 kroner i gennemsnit i 2013

VVS-svendenes løn er igen på ret kurs, efter at den gennemsnitlige timeløn steg mere end inflationen for første gang i fire år.
Efter fire magre år er der igen fremgang i VVS-svendenes realløn. Det seneste år steg den gennemslige timeløn i VVS-branchen med 2,0 procent. Og da prisudviklingen samtidig blot steg med 0,8 procent, giver det en reallønsfremgang på 1,2 procent. 
 
Det viser Blik- og Rørarbejderforbundets lønstatistik, som er baseret på svar fra 1500 timelønnede VVS-svende i oktober og november sidste år. De indsamlede lønoplysninger i VVS-branchen viser samtidig, at den gennemsnitlige timeløn uden tillæg af nogen art er steget til 182,37 kroner. Det er en stigning på 3,51 kroner i forhold til året før. 
 
Fremgangen i timelønnen kommer efter en række år, hvor det har været småt med lønstigninger til VVS-svendene. I kølvandet på finanskrisen blev der holdt igen med lønstigninger til de lokale forhandlinger, og de timelønnede VVS’ere oplevede dermed en markant tilbagegang i reallønnen.
 
Men i takt med stigende aktivitet, færre ledige og fornyet optimisme i byggeriet, er lønnen altså igen på rette kurs. 
 
- Efter fire års tilbagegang glæder vi os naturligvis over, at tillidsrepræsentanter og kolleger i mange firmaer har fået forhandlet nogle fornuftige lønstigninger hjem. De havde vist tilbageholdenhed i en lang periode, så der er bestemt noget, som skal indhentes, siger Blik- og Rørarbejderforbundets formand, Max Meyer.
 
Store regionale forskelle
Beregningerne i de indsamlede lønoplysninger viser også, at fremgangen ikke er lige stor i alle dele af landet. Vest for Storebælt er der stor aktivitet i både Aarhus og Aalborg, men alligevel er det særligt svendene i det sydlige Jylland, som har løbet med de største stigninger i reallønnen. 
 
Og selv om den gennemsnitlige timeløn i det sydlige Jylland er steget med 4,58 kroner til 172,57, ligger lønnen fortsat ca. 10 kroner under landsgennemsnittet. 
 
Også i København og Nordsjælland er reallønnen igen på ret kurs. I begge områder er lønnen steget med 2,4 procent, således at den gennemsnitlige løn er på henholdsvis 189,28 og 187,31 kroner i timen.
 
Det eneste sted i landet, hvor svendene har oplevet en tilbagegang i reallønnen er på Bornholm, hvor den gennemsnitlige timeløn uden nogle former for tillæg er 178,63 kroner. 
Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt