Top menu

Leder: Vision 2022 med forkert facit

Dato: 26/06-2013
512

Med oplægget Vision 2022 har arbejdsgiverne fra Tekniq givet deres bud på branchens fremtidige udfordringer og løsninger på disse.

I Blik- og Rørarbejderforbundet er vi lige så interesserede som arbejdsgiverne i at udvikle og modernisere branchen. Og vi er også enige om, at medarbejdernes kompetencer skal øges og at branchens image skal forbedres, så vi også i fremtiden kan tiltrække dygtige unge til VVS-faget. Til gengæld er vi ikke enige i, at det sker ved, at forringe vilkårene for de ansatte. Snarere tværtimod.

For mens Vision 2022 er pakket ind i argumenter om bekymringer om branchens fremtidige udfordringer er det bemærkelsesværdigt, at det ifølge oplægget er de ansatte VVS’ere og blikkenslagere, som gennem lavere løn og forringelser af overenskomsterne skal bidrage til branchens udvikling.

I forvejen er lønniveauet i branchen ikke attraktiv for mange unge. Se bare på fx betalingen for barns sygedag, barsel, pension, opsigelsesvarsler, tillæg ved overarbejde m.m. og sammenlign dem med vilkårene for ansatte i andre brancher.

Det samme gælder arbejdsforholdene, når vi taler om arbejdsmiljøet. VVS-branchen er et hårdt og slidsomt erhverv, hvor antallet af ulykker er højt. Og endelig er uddannelses- og karrieremulighederne i branchen begrænsede.  I teorien peger udviklingen godt nok på bedre muligheder for at læse videre, men pt. er der begrænset efterspørgsel på et højere vidensniveau i VVS-virksomhederne.

Det er bare nogle eksempler på, hvorfor VVS-branchen ikke tiltaler de såkaldte dygtige unge. Det løser det foreløbige facit i Vision 2022 ikke.

Sammen med arbejdsgiverne har vi naturligvis nogle udfordringer, som skal løses. I Blik- og Rørarbejderforbundet deltager gerne i dialogen om VVS-branchens fremtid, og vi bidrager gerne med konstruktive forslag til løsninger.

Max Meyer
Forbundsformand