Søgefelt

Tirsdag 17/04 2012

OK 2012: Klart NEJ til VVS-overenskomsten

Landets VVS’ere og blikkenslagere stemte klart nej til resultatet af årets overenskomstforhandlinger på VVS-området. Hele 96,5 procent fulgte hovedbestyrelsens anbefaling, og stemte nej til forligsmandens mæglingsskitse.

Det blev til et klart nej til det mæglingsforslag, som medlemmerne på VVS-området har stemt om. Hele 96,5 procent af stemmerne var krydset af i nej-feltet, og dermed viser VVS’ere og blikkenslagere deres utilfredshed med forløbet af årets overenskomstforhandlinger.

- Afstemningsresultatet er et klart signal fra medlemmerne. De vil ikke finde sig i arbejdsgivernes ultimative krav og manglende lyst til at forhandle. Resultatet er derfor også en klar tilkendegivelse af, hvad medlemmerne vil finde sig i, siger Max Meyer om resultatet af urafstemningen.

41,2 procent af forbundets medlemmer på VVS-området har stemt, hvilket er en fremgang på hele 2,3 procent i forhold til afstemningen i 2010.
 
- Vi er tilfredse. Både med resultatet og fremgangen i andelen af afgivne stemmer. Det viser, at der er sammenhold og opbakning mod arbejdsgivernes angreb på overenskomsten, siger Max Meyer, som desuden mener, at afstemningsresultatet styrker forbundet fremover.
 
Medlemmernes klare nej til den nye overenskomst på VVS-området, medfører dog ikke, at forhandlingerne om en ny VVS-overenskomst genoptages. Det skyldes reglerne om sammenkædning, hvor også stemmerne på de øvrige overenskomstområder indregnes. Og da det øvrige arbejdsmarked har stemt ja til de nye overenskomster, er det taksterne fra mæglingsskitsen, som nu skal indarbejdes i VVS-overenskomsten.

Opbakning fra skorstensfejerne
Landets skorstensfejerne valgte også at følge hovedbestyrelsens anbefaling, og stemte ja til den nye overenskomst på skorstensfejerområdet.

76 procent af skorstensfejerne at stemme ja, hvor valgdeltagelsen til gengæld var lavere end i 2010. Dengang stemte 55,6 procent af medlemmerne, mens stemmedeltagelsen denne gang er faldet til 46,5 procent.
 
- Vi kan kun være tilfredse med resultatet af urafstemningen på skorstensfejerområdet, hvor medlemmerne viser opbakning til hovedbestyrelsens anbefaling. Til gengæld ærgrer jeg mig over, at valgdeltagelsen er faldet blandt skorstensfejerne, siger Max Meyer.
 
De nye overenskomster på VVS- og skorstensfejerområdet træder i kraft den 1. marts 2012 og løber til 1. marts 2014.
 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt