Top menu

Fond giver 100 millioner til fremtidens faglærte

Dato: 13/06-2023
2941

Nordea-fonden har oprettet en værkstedspulje på 100 millioner kroner til bedre faciliteter på erhvervs- og FGU-skoler. Det glæder forbundssekretær Kim Fusager Balle, selvom han stadig opfordrer regeringen til langsigtede løsninger.

Slidt værktøj, utidssvarende maskiner og mangel på kompetente faglærere er blot nogle af de vilkår, som møder eleverne på erhvervsuddannelserne.

Men mens regeringen lader vente på sig med en handlingsplan, så kommer Nordea-fonden nu de nødlidte erhvervsuddannelser til undsætning.

Fonden har oprettet Værkstedspuljen på i alt 100 millioner kroner i erkendelse af, at der er brug for dygtige faglærte, som er uddannet til nutidens og fremtidens arbejdsmarkedet. 

Det vækker glæde hos forbundssekretær i Blik- og Rørarbejderforbundet Kim Fusager Balle.

- Der er ingen tvivl om, at erhvervsskolerne mangler pengene. Det har fagbevægelsen og især Lærlingeoprøret råbt op om længe. Den grønne omstilling kan simpelthen ikke lade sig gøre uden dygtige håndværkere, og vi ved allerede, at Danmark ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil mangle 99.000 faglærte i 2030. Alene det burde være grund nok til at investere i erhvervsuddannelserne. Så det er rigtig glædeligt, at Nordea-fonden bidrager med de her tiltrængte midler.

Det vil være sådan, at erhvervsskolerne og FGU-skolerne kan søge om minimum 1 million kroner i støtte inden den 26. oktober 2023.

- Jeg vil opfordre til, at de skoler, der uddanner VVS’ere og blikkenslager, søger midlerne. Jeg er sikker på, at pengene hurtigt vil få ben at gå på. Derfor opfordrer vi naturligvis også stadig til, at regeringen kommer med nogle langsigtede løsninger, der kan sikre ordentlige vilkår for de faglærte, vi ved, vi har brug for i fremtiden

Flere forbund heriblandt Blik- og Rørarbejderforbundet var i sidste uge netop til drøftelser med børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) om at styrke kvaliteten af erhvervsuddannelserne.

Pengene skal skolerne ifølge fonden bruge til at etablere og opgradere værksteder, købe og leje maskiner og udstyr og kompetenceudvikle undervisere.

Med sine 100 millioner kroner er Værkstedspuljen den største pulje i Nordea-fondens historie.

Skolerne får svar på deres ansøgning i midten af december.

 

Fakta om Nordea-fondens Værkstedspulje

  • Puljen er på 100 mio. kr. og kan søges indtil 26. oktober 2023. Ansøgerne får svar medio december 2023. Der kan søges fra 1 mio. kr. og op pr. projekt.
  • Der kan søges om støtte til etablering og opgradering af værksteder, køb og leje af maskiner og udstyr samt kompetenceudvikling af undervisere.
  • Puljen kan søges af FGU-skoler (den forberedende grunduddannelse) og Erhvervsskoler med fag inden for de definerede hovedområder: 1) Teknologi, byggeri og transport, 2) Fødevarer, jordbrug og oplevelser, og 3) Kontor, handel og forretningsservice.
  • Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Fonden forventer at uddele 700 mio. kr. i 2023.
  • Nordea-fonden samarbejder med Tietgenfonden, som også støtter initiativer til gavn for håndværksfagene.

Læs mere på www.nordeafonden.dk/vaerkstedspuljen