Top menu

13 organisationer og fagforeninger i opråb: Giv os grønne og sunde velfærdsbygninger

Dato: 11/04-2024
3265

En bred koalition af organisationer og fagforeninger savner et større politisk fokus på gamle og utidssvarende skoler, plejehjem og andre offentlige velfærdsbygninger. Renoveringsefterslæbet koster både på klimakontoen, energiregningen og danskernes sundhed. Det er ikke godt nok, mener koalitionen, der derfor lancerer syv forslag til, hvordan bygningerne kan blive grønnere, sundere og billigere i drift. Et grønt anlægsloft er et af initiativerne

Offentlige bygninger i Danmark er generelt i dårlig stand. Det har en række synlige – og mindre synlige – negative konsekvenser. Bygninger i ringe forfatning bruger væsentligt mere energi, udleder mere CO2 og er langt dyrere i drift. Samtidig betyder de veldokumenterede udfordringer med dårligt indeklima, at børn, unge og voksne lærer mindre og præsterer på et lavere niveau, end hvis indeklimaet havde været godt.

Det er et stort og overset problem for både samfundet og de enkelte brugere af bygningerne, mener en lang række organisationer. De går nu sammen om et fælles udspil, der skal løfte problemet op på den politiske dagsorden – og de leverer et katalog af forslag, der kan forbedre kvaliteten af de offentlige bygninger.

Parterne foreslår bl.a.:

  • Et klart mål for renovering og reduktion af det offentlige energiforbrug
  • Minimumskrav for indeklimaet i alle offentlige bygninger
  • Et særskilt grønt anlægsloft
     

Forslagene kan også udgøre en betydelig del af løsningen på en række nye, markante EU-krav om øget energieffektivitet. Kravene medfører bl.a., at kommunerne skal energirenovere 3 pct. af bygningsarealet og spare 1,9 pct. af energiforbruget – hvert år.

- Der er enorme perspektiver i renoveringer af vores offentlige bygninger. Vi ved fx fra talrige videnskabelige undersøgelser, at dårligt indeklima betyder dårligere trivsel og ringere indlæring i vores skoler. Derfor er det helt oplagt at satse på mekanisk ventilation. Bedre mekanisk ventilation giver mere trivsel og bedre indlæring. Så enkelt er det. En investering, der i øvrigt relativt hurtigt betaler sig selv hjem. Vi ved jo, at dårligt indeklima betyder højere sygefravær hos personalet. Det gælder ikke bare i skoler, men i alle offentlige bygninger. Så der kommer faktisk også mere velfærd og flere hænder ud af at investere i daginstitutioner, skoler og plejehjem, siger Henrik W. Petersen, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet. 

En stor barriere for grønnere og sundere bygninger er anlægsloftet, der begrænser omfanget af kommuner og regioners investeringer i bl.a. energirenovering. Koalitionen foreslår derfor et grønt anlægsloft, der vil sætte mere gang i de grønne investeringer – til gavn for den grønne omstilling, velfærden og samfundsøkonomien.

Udover Blik- og Rørarbejderforbundet står følgende 12 organisationer bag opråbet: 

SYNERGI, Dansk Industri, TEKNIQ Arbejdsgiverne, FH, Ingeniørforeningen IDA, Rådet for Grøn Omstilling, Dansk El-forbund, Danske Byggecentre, Energiforum Danmark, FOA, VELTEK og BAT. 

 

Fakta om offentlige bygninger
En analyse fra Foreningen for Rådgivende Ingeniører viser, at der samlet er et renoveringsefterslæb i den offentlige bygningsmasse på mindst 70 mia. kr. Samtidig viser tal fra en rapport, som Transition har lavet for SYNERGI, at 7 ud af 10 kommunale bygninger har et dårligt energimærke og derfor er meget langt fra at være kompatible med den grønne omstilling og bygningskrav fra EU. I samme rapport svarer næsten halvdelen af kommunerne, at de ikke har mål for at spare på energien, mens kun en tredjedel har mål for at forbedre indeklimaet i deres bygninger, selv om der er 16 mia. kr. at hente ved at forbedre luft, lys og lydniveau i folkeskoler og daginstitutioner. Tre ud af fem kommunalt ejede bygninger er bygget før 1980, hvor der for første gang kom energikrav i bygningsreglementet

Hvert år misser danskerne knap en halv mio. arbejdsdage som følge af dårligt indeklima. Målinger har vist, at der i mere end 9 ud af 10 klasseværelser i danske folkeskoler er dårligt indeklima i løbet af skoledagen. Det har store konsekvenser for indlæringen. Elever undervist i et godt indeklima kan være, hvad der svarer til et helt års pensum foran elever i dårligt indeklima, når de når 9. klasse