Top menu

Folkemødet: Disse Blik og Rør-debatter må du ikke gå glip af!

Dato: 06/06-2023
2938

Problemer med asbest, dårligt indeklima og slidsomt arbejde er omdrejningspunkterne for nogle af de debatter, som Blik- og Rørarbejderforbundet deltager i ved dette års Folkemødet på Bornholm.

Foto: Noah Thilemann

Skal du til Folkemødet, og interesserer du dig for problemer med asbest på danske byggepladser, dårligt indeklima i danske daginstitutioner og folkeskoler og slidsomt arbejde? Så vil du ikke gå glip af Blik- og Rørarbejderforbundets debatter!

Se herunder, hvor du kan møde Blik- og Rørarbejderforbundet under Folkemødet i Allinge fra den 15. til 17. juni.

Torsdag den 15. juni:

Bøllebank og mafiametoder på arbejdsmarkedet

Bliv klogere når politikerne dyster om deres viden om de faktiske forhold, vi møder i hverdagen på byggepladserne i Danmark. De seneste 20 år er antallet af udenlandske kolleger i byggebranchen steget til omkring 30.000, og det har ført en lang række udfordringer med sig.

Hvor vi før i tiden talte om social dumping med underbetaling af de udenlandske ansatte, ser vi i dag hardcore kriminelle aktiviteter såsom fakturafabrikker, trusler om tørre tæsk og vold, returkommission og organisationsforfølgelse af de udenlandske kolleger.

Kan vi leve med at arbejdskriminalitet er blevet til hverdag også på store offentlige byggerier i dagens Danmark? Og hvor efterlader det fremtidens byggebranche?

Dato og tid: 
Torsdag den 15. juni 13:30-14:30

Sted:
D9 - 3F 

Deltagere: 
Karsten Hønge, medlem af Folketinget for SF
Jeppe Søe, medlem af Folketinget for Moderaterne
Nick Zimmermann, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti

Eksperter for deltagerne: 
Niels Braaby, næstformand Blik- og Rørarbejderforbundet
Linda Nordstrøm Nielsen, underdirektør TEKNIQ Arbejdsgiverne
Ole Draborg, udvalgssekretær fra Danske Malermestre
Christian Elgaard, næstformand Dansk El-forbund
Og flere.

Fredag den 16. juni:

Blik og Rør Ungdom i "Løvens Hule" (uddannelsesedition)

FH Ungdom inviterer skoleklasser og andre unge til at blive klogere på deres fremtidige uddannelsesvalg.

Konceptet er inspireret af tv-programmet "Løvens Hule". Her skal repræsentanter fra ungdomsfagbevægelsen – de faglige ungdomsorganisationer under FH – pitche en uddannelse inden for deres område. Formålet er at imponere "løverne", som består af et panel med tre unge, der står på tærsklen til at skulle vælge uddannelsesretning.

Kom med og lyt, når nogle af vores fagligt aktive unge fra Blik og Rør Ungdom skal pitche VVS-energiuddannelsen.

Det er uddannelsesvejledning med et glimt i øjet, og forhåbentlig finder vi nogle af fremtidens kollegaer blandt publikum!

Dato og tid:
Fredag d. 16. juni kl. 9:30-11:00

Sted:
FH Loungen v. Brandstationen

 

Muskel- og skeletbesvær (MSB) i teori og praksis

BAT-kartellet (Bygge- Anlægs- og Trækartellet er en faglig samarbejdsorganisation for syv FH-forbund) inviterer til debatmøde om problemstillinger med muskel- og og skeletbesvær (MSB). Deltagerne vil være arbejdsmiljøprofessionelle og medarbejdere, der har haft eller har et hårdt arbejdsliv. Efter et oplæg fra deltagerne og en forsker vil vi diskutere løsningsmodeller for fremtidens arbejdsmarked.

Dato og tid:
Fredag den 16. juni kl. 12:30-13:15

Sted:
FH's hovedscene v. Brandstationen

Deltagere:
Stig Søllested, næstformand i Blik- og Rørarbejderforbundet
Robert Colmorten, pensionist, medlem af Blik- og Rørarbejderforbundet
Mikkel Brandt Pedersen, forsker fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

Niels Bonø, underdirektør i PensionDanmark
Gunde Odgaard, sekretariatsleder i BAT-kartellet
Dorte Overby Pedersen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Metal
Maria Klingsholm, forbundssekretær i FOA

 

Lørdag den 17. juni:

Debat om indeklima

Undersøgelser viser igen og igen, at indeklimaet i danske skoler og daginstitutioner er for dårligt, og at det påvirker børns læring og koncentration og de ansattes trivsel og helbred.

Sammen med repræsentanter fra skolerne, daginstitutionerne, kommunerne og Folketinget vil vi forsøge at blive klogere på problemet – og ikke mindst løsningerne. Hvad skal der til for at komme problemet til livs? Hvor skal der sættes ind først? Og hvilke indsatser er vigtigst? Vil politikerne bygge luftkasteller eller vejre morgenluft?

De – og mange flere – spørgsmål stiller vi, når Blik- og Rørarbejderforbundet inviterer til debat om bedre indeklima.

Dato og tid:
Lørdag den 17. juni 2023 kl. 10:00-10:45

Sted:
FH's hovedscene v. Brandstationen

Deltagere:
Henrik W. Petersen, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet
Thomas Andreasen, formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening
Johnny Gaardsdal, forretningsudvalgsmedlem i BUPL
Marie Holt Hermansen, formand i Danske Skoleelever (DSE)
Andreas Wolf (SF), borgmester i Hvidovre Kommune
Thomas Skriver (S), folketingsmedlem
Jørn Toftum, professor ved Sektionen for Indeklima, DTU
Ulla Kjærvang, specialkonsulent i Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)
Moderator: Rie Helmer Nielsen, journalist og kommunikationsrådgiver

 

Debat om asbest

Der er med de seneste års politiske aftaler kommet en lang række af initiativer, som skal være med til at færre udsættes for asbest. Inden for arbejdsmiljøområdet er det både evidensbaseret, men også almindelig kendt, at nogle af de håndtag, man kan dreje på, er mere effektive end andre.

Senest er det med den politiske aftale om arbejdsmiljø slået fast, at der skal indføres en autorisationsordning for de virksomheder, der skal sanere for asbest, inden håndværkere skal udføre deres arbejde.

Når vi nu har så mange initiativer – kan vi så endelig komme i mål med en regulering af asbestområdet, der gør, at vi endelig kan få styr på den dødelige asbest?

Dato og tid:
Lørdag den 17. juni kl. 13:15-14:00

Sted:
FH's hovedscene v. Brandstationen

Deltagere:
Henrik W. Petersen, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet
Michael Kamstrup Søndergaard, adm. direktør i Kingo Karlsen A/S
Lars Gunnarsen, professor Institut for Byggeri, By og Miljø, AAU

Moderator: Rie Helmer Nielsen, journalist og kommunikationsrådgiver

 

Ølkassetalen – "Hvis jeg bestemte i fagbevægelsen…"

Flere fagforeninger bløder medlemmer, og fagbevægelsen blev sat uden for døren, da regeringen fjernede store bededag. Problemerne er lette at få øje på, men hvad gør fagbevægelsen ved dem?

Under overskriften "Hvis jeg bestemte i fagbevægelsen..." battler fagforeningsformænd og -spirer i den klassiske disciplin "ølkassetalen". Deres opgave er enkel: Hold den brandtale, der puster nyt liv i fagbevægelsen. Hvem der vinder, afhænger både af talegaver og publikums begejstring, så kom og gør din indflydelse gældende!

Dato og tid:
Lørdag den 17. juni kl. 16:15-17:15

Sted:
FH's hovedscene v. Brandstationen

Deltagere:
Nicolai Krølbøll, formand for Blik og Rør Ungdom
Jannik Frank Petersen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund

Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde i Dansk Sygeplejeråd (DSR)
Katja W. Bramm, næstformand i Danske Bioanalytikere
Monica G. Thilemann, tillidsvalgt i FOA Ungdom

Jonas Larsen, formand for HK Ungdom Midt
Kristoffer Høyrup Sørensen, medlem af hovedstyrelsen, medlem af foreningens følgegruppe for køn og ligestilling, Danmarks Lærerforening

Rikke Josiasen, næstformand, Frie Skolers Lærerforening
Karen Pedersen, kredsformand, Frie Skolers Lærerforening