Top menu

Rådet for Grøn Omstilling: Investér i energiforbedringer og indeklima nu!

Dato: 25/05-2023
2927

Der er mange gode grunde til at spare på energien. Såvel økonomiske årsager som ønsket om at gå forrest i kampen for klimaet og i kampen for at gøre os uafhængige af russisk gas. I en ny national handleplan for energieffektivisering kommer Rådet for Grøn Omstilling med nogle helt konkrete forslag til, hvordan det kan lade sig gøre.

Et af de centrale forslag i den nye handleplan, til hvordan Danmarks energiforbrug kan nedbringes, er at forbedre indeklimaet i blandt andet daginstitutioner og skoler. Noget Blik- og Rørarbejderforbundet har slået på tromme for længe. 

- Vi har i Blik- og Rørarbejderforbundet i mange år peget på, at vi skal energieffektivisere vores bygningsmasse ved blandt andet at sikre et bedre indeklima i vores daginstitutioner og skoler. Derfor er jeg også glad for, at det er et af de væsentlige punkter som Rådet for Grøn Omstilling peger på i den nye handleplan, siger forbundsformanden i Blik- og Rørarbejderforbundet, Henrik W. Petersen.

Til efteråret forventes det, at man i EU når til enighed om de nye bygnings- og energieffektiviseringsdirektiver, men Rådet for Grøn Omstilling påpeger, at den danske indsats for at sikre energibesparelser er helt utilstrækkelig, og regeringen risikerer at spilde kostbar tid, hvis ikke man går forrest og handler nationalt. Som et vigtigt tiltag peger de blandt andet på, at anlægsloftet for kommuner og regioner bør lempes, så investeringer i energiforbedringer og indeklima ikke medregnes under anlægsloftet.

- Jeg er glad for, at der i handleplanen lægges stor vægt på, at man bør kigge på anlægsloftet, og jeg hæfter mig også ved, at rådet påpeger, at mange af tiltagene for mere energieffektive bygninger, kan betale sig selv hjem i løbet af få år. Nu ligger bolden i kommunerne og på Christiansborg, ikke mindst hos klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M), som skal være med til at skabe rammerne. Jeg håber, ministeren vil tage godt imod anbefalingerne fra Rådet For Grøn Omstilling, for der er virkelig potentiale at hente her – både i forhold til klimaet, økonomi og trivsel,” afslutter forbundsformand Henrik W. Petersen.
 

Du kan finde alle anbefalinger her.

Herunder kan man se et udsnit af rådets anbefalinger til energirenovering af offentlige bygninger:

  • Det indgår i EU Kommissionens forslag til det nye Bygningsdirektiv, at alle offentlige bygninger opføres som nulemissionsbygninger fra 1. januar 2027. RGO foreslår, at Danmark går foran og implementerer dette krav allerede fra 2025.
  • Fastsættelse af særlige krav til energitilstanden af eksisterende offentlige bygninger i 2030, 2040 og 2050, der er mere ambitiøse end de krav, der gælder for andre bygninger. Kravene vil endvidere omfatte indeklima med henblik på at sikre, at der sideløbende med energiforbedringer også gennemføres forbedringer af indeklimaet.
  • Anlægsloftet for kommuner og regioner lempes, så investeringer i energiforbedringer og indeklima ikke medregnes under anlægsloftet.