Top menu

Et rungende JA til OK23

Dato: 12/04-2023
2888

Hos Blik- og Rørarbejderforbundet har mere end fire ud af fem medlemmer stemt JA til OK23. Det viser resultatet af afstemningen om de nye overenskomstaftaler.

Foto: Kasper Witte Larsen

I foråret har der været overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked, som vedrører 600.000 privatansatte lønmodtagere. I de seneste uger har de nye overenskomstaftaler været til afstemning blandt medlemmerne i de forskellige fagforeninger.

Hos Blik- og Rørarbejderforbundet, der organiserer over 10.000 VVS’ere, blikkenslagere, ventilationsteknikere og skorstensfejere, har fire ud af fem medlemmer stemt JA til de nye overenskomstaftaler på VVS- og skorstensfejerområdet.

Helt konkret har 81,8 procent stemt JA til VVS-overenskomsten, der er forhandlet med TEKNIQ Arbejdsgiverne, mens 93,1 procent har stemt JA til Skorstensfejeroverenskomsten, der er forhandlet med Skorstensfejerlauget.

- Som forbundsformand glæder jeg mig naturligvis over et så flot afstemningsresultat. I en rigtig fagforening er det medlemmerne, der stemmer og bestemmer. Det er suverænt dem, der afgør om de overenskomstaftaler, vi har forhandlet os frem til på vegne fællesskabet, og som vi beder vores medlemmer om at tage stilling til, skal godkendes. Vi er intet uden vores medlemmer, og derfor er jeg selvsagt utrolig glad for den store opbakning og tillid, som medlemmerne har vist os, siger Henrik W. Petersen, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.

Demokratiet lever

Den samlede stemmeprocent blandt Blik- og Rørarbejderforbundets medlemmer landede på knap 60 procent, hvilket er på niveau med overenskomstforhandlingerne i 2020.

Allerede i foråret 2022 blev der afholdt OK23-dialogmøder i kredsene og afdelingerne, hvor forbundsledelsen var rundt i landet for at tale med medlemmerne og høre deres ønsker til en ny overenskomst. I de seneste uger har der – i forbindelse med OK23-afstemnigen – igen været medlems- og informationsmøder for tillidsrepræsentanter og medlemmer i hele landet.

- Det har været en fornøjelse at mærke det store engagement blandt vores medlemmer. Man har virkelig kunnet mærke, at den demokratiske samtale lever i organisationen. Vores medlemmer har stærke holdninger, og de har en stærk faglig identitet. Jeg er stolt af at være en del af vores fællesskab, siger forbundsformand Henrik W. Petersen.

Et fælles JA

Resultatet af mæglingsforslaget – det samlede resultat blandt alle medlemsorganisationer på det private område – er ligeledes blevet et JA. Dermed bliver de nye toårige overenskomster nu en realitet med tilbagevirkende kraft fra 1. marts.