Top menu

Ny arbejdsmiljøaftale: Autorisationsordning på asbestarbejde bliver en realitet

Dato: 30/03-2023
2881

En autorisationsordning skal sikre, at virksomhederne opfylder en række krav, når de sanerer for asbest, og Arbejdstilsynet skal fremover kunne udstede bøder, hvis virksomheder ikke anmelder asbestarbejde. Forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet Henrik W. Petersen er begejstret for, at autorisationsordningen nu endelig bliver en realitet.

Færre skal udsættes for asbest. Det bliver for alvor slået fast i den arbejdsmiljøaftale, som aftalepartierne med beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i spidsen torsdag aften kan præsentere.

Det skal blandt andet ske ved en øget tilsynsindsats, ved at Arbejdstilsynet skal have mulighed for at udstede bøder, og ved en autorisationsordning for asbestarbejde.  

Det er forslag som Blik- og Rørarbejderforbundet allerede i maj 2021 kunne præsentere som en del af otte initiativer i udspillet ’Vejen mod et asbestfrit Danmark’.

Det vækker derfor stor glæde hos forbundsformand Henrik W. Petersen, at en del af initiativerne nu bliver en realitet. 

- Det har længe været et stort ønske for os at få en autorisationsordning for virksomheder, der arbejder med asbest. I dag ser vi desværre alt for mange eksempler på, at firmaer som skal fjerne og indkapsle asbest og rengøre for asbeststøv, ikke gør det godt nok. Og vi er selv sagt meget optaget af, at der er foretaget en ordentlig asbestsanering, inden vores medlemmer skal udføre deres arbejde.

Det er svært at slå fast præcis, hvor mange der dør af at have indåndet asbest.  Eksperter vurderer, at 300 danskere årligt dør af asbestrelaterede sygdomme. Men et nyt europæisk samarbejde (Asbestos: The Lethal Legacy) peger på, at der dør helt op til 1.300 danskere om året.

Selvom det har været forbudt at bruge asbestholdigt materiale i mere end 40 år, findes det livsfarlige materiale stadig i rigtig mange bygninger. Faktisk anslås det, at der findes asbest i en tredjedel af den eksisterende bygningsmasse i Danmark.

Ifølge forbundsformanden bør en autorisationsordning betyde, at virksomheder, der arbejder med asbestsanering, skal leve op til en række kvalitets- og kvalifikationskrav. Og ikke mindst at virksomhederne kan få frataget deres autorisation, hvis ikke de lever op til de krav der stilles til et ordentligt saneringsarbejde.

Ifølge arbejdsmiljøaftalen er det planen, at autorisationsordningen skal træde i kraft 1. januar 2025. Det skyldes blandt andet, at der ligger et stort arbejde forude, hvor arbejdsmarkedets parter inddrages i at udvikle autorisationsordningen. Ligesom virksomheder skal have tilstrækkelig tid til at lade sig autorisere.

- Det giver god mening at inddrage arbejdsmarkedets parter, blandt andet, fordi vi i fagforeningerne kender asbest-problemerne fra vores medlemmer, der desværre ofte støder på det livsfarlige materiale. I Blik- og Rørarbejderforbundet er vi er i den grad klar til at smøge ærmerne op for at få lavet en autorisationsordning, så vores medlemmer kan blive en bekymring mindre.

Selvom forbundsformanden er begejstret for asbestinitiativerne i arbejdsmiljøaftalen, mener han, at der stadig er lang vej endnu, før hans medlemmer helt kan slippe asbest-risikoen.   

- Aftalen er et stort skridt på vejen. Men vi er ikke i mål. Vi ønsker blandt andet, at det skal være forbudt at indkapsle asbest, som man ofte gør det i dag. Det skal fjernes fuldstændigt, når man støder på det. Ellers efterlader vi bare en risiko til den næste generation.

Derudover ønsker Henrik W. Petersen, at der skal oprettes et nationalt register for de medarbejdere, der bliver udsat for asbest, og at virksomheder, hvis medarbejdere kan risikere at støde på asbest i forbindelse med deres arbejde, skal være forpligtet til at undervise i asbest én gang årligt.

Aftalepartierne er enige om at afsætte 20 millioner kroner i perioden 2023-2026 til initiativer, der skal medvirke til at færre udsættes for asbest.

Læs hele aftalen her

 

FAKTA:

 

  • Det skønnes, at der findes asbest i omkring en tredjedel af den eksisterende bygningsmasse i Danmark
  • I modsætning til Sverige, Norge og Finland er antallet af tilfælde af lungehindekræft – som skyldes asbest – steget de seneste 20 år
  • Arbejde med asbest (fx nedrivning og fjernelse) er endnu ikke autorisationsbelagt i Danmark
  • 10 ud af 15 europæiske lande har en ordning, hvor arbejde med asbest kræver autorisation eller lignende.