Top menu

VVS-fagets funktionæroverenskomst godkendt af hovedbestyrelsen

Dato: 20/03-2023
2849

Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse har i dag godkendt forliget på VVS-fagets Funktionæroverenskomst.

Søndag aften landede endnu et forlig på VVS-området. Denne gang var det VVS-fagets Funktionæroverenskomst, som blev forhandlet af Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgiverne. 

Mandag eftermiddag godkendte Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse overenskomsten. 

VVS-fagets funktionæroverenskomst dækker medarbejdere inden for VVS-branchens område, som hovedsageligt eller i overvejende grad arbejder inden for Blik- og Rørarbejderforbundet/Dansk Metal og TEKNIQ Arbejdsgivernes uddannelsesområde med teknisk bistandsydelse inden for Funktionærlovens dækningsområde.

Nogle af hovedoverskrifterne i overenskomsten er:
- Feriefridags/fritvalgsordning stiger fra 9,5 % til 11,5 % fra 1. marts 2024
- Arbejdsgiver indbetaler fremover 10 % på pension, mens medarbejder indbetaler 2 %
- Barselsperiode forlænges med 4 uger
- Forhøjet pensionsbidrag under barsel 
- Styrkelse af tillidsrepræsentanten og flere værktøjer ifm. lokalforhandlinger og organisering
- Tillidsrepræsentanten skal orienteres ved ansættelser og afskedigelser, og skal orienteres, hvis en medarbejders ansættelsesforhold ikke længere er omfattet af overenskomstens dækningsområde
- Nye regler og rammer om natarbejde
- Ret til at udpege en uddannelsesrepræsentant i virksomheden
- Løn under selvvalgt efteruddannelse stiger fra 85 % til 100 %
- Tillidsrepræsentanter har ret til frihed med løn i forbindelse med informationsmøder om OK23.

Du kan læse alle protokollaterne her.