Top menu

Industri- og VVS-overenskomst forhandlet på plads

Dato: 14/03-2023
2839

Endnu en af Blik- og Rørarbejderforbundets overenskomster er faldet på plads. Natten til tirsdag den 14. marts indgik parterne på Industri- og VVS-overenskomsten forlig efter 13 timers forhandling.

Endnu en af Blik- og Rørarbejderforbundets overenskomster er faldet på plads. Denne gang gælder det Industri- og VVS-overenskomsten mellem Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og 3F Industrigruppen på den ene side og TEKNIQ Arbejdsgiverne på den anden side. Aftalen dækker cirka 8.300 ansatte i metalindustrien på industri- og VVS-overenskomsten. 

Aftalen gælder de næste to år og betyder blandt andet, at medarbejderne får ekstra i lønningsposen, mere barsel og bedre muligheder for at indgå lokale aftaler ude på den enkelte virksomhed.

- Det glæder mig, at vi nu også har nået et forlig på Industri- og VVS-overenskomsten. Vi har fået mange gode forbedringer med til medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet, siger forbundsformand Henrik W. Petersen.

Centrale punkter i aftalen:

  • Stigning i mindstelønnen på 4,5 kroner i 2023 og 4,5 kroner i 2024.
  • Arbejdsgivers bidrag til pension stiger fra 8 procent til 10 procent, mens medarbejderbidraget går fra 4 procent til 2 procent pr. 1. juni 2023.
  • Bidraget til fritvalgsordningen stiger med 2 procentpoint pr. 1. marts 2024.
  • Øget mulighed for udbetaling af fritvalgskontoen.
  • Fire ugers ekstra barsel med fuld løn.
  • Stigning i betalingssatserne til elever og lærlinge med 4,5 pct. i 2023 og 3,5 pct. i 2024.
  • Fratrædelsesgodtgørelsen stiger til 10.114,05 kr. i 2023 og 10.468,05 kr. i 2024 (for medarbejdere med 9 mdr. anciennitet).
  • For medarbejdere med 3 års anciennitet stiger den yderligere godtgørelse til 2.602,80 kr. i 2023 og 2.693,90 kr. i 2024.  

Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse vil snarest muligt gennemgå og tage stilling til den nye aftale.

Hvis den nye aftale bliver godkendt, er overenskomsten gyldig med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2023.