Top menu

Torben fejer på krematoriet

Dato: 03/06-2022
2543

I Hillerød optager de varmen fra krematorieovnen i en røggaskøler, der sender varmen videre ud i fjernvarmen. Sådan en røggaskøler skal renses en gang imellem, og det bliver den selvfølgelig af en skorstensfejer.

Foto: Andreas Bro

Hvis du spørger en gennemsnitlig dansker om, hvad han tænker, at en skorstensfejer laver af opgaver, så vil rens af skorsten nok være svaret. Det er også her, de fleste møder skorstensfejeren – når det er tid til at han kommer forbi og fjerner sod fra skorstenen. Men der er dog også andre opgaver, der gør sig gældende for skorstensfejerne. En af de store opgaver, der er fokus på i fremtiden, ventilationsrens. Men der er også andre opgaver, der skiller sig ud fra normalen. Fagbladet Blik & Rør mødte skorstensfejer Torben Hansen på en opgave, der var lidt ud over det sædvanlige. Torben skulle rense en røggaskøler i Hillerød. Men det er ikke hvilken som helst røggas, den køler – den er nemlig tilsluttet en krematorieovn. Gassen går gennem køleren, og man bruger så
varmen fra krematorieovnen til at sende ud i fjernvarmen i Hillerød. Det er noget andet end det, Torben Hansen normalt møder.

- Det er en lidt usædvanlig opgave. Jeg plejer at fjerne sod fra brændefyring normalt, nu fjerner jeg sod fra de døde mennesker i stedet for, fortæller Torben.

Torben Hansen arbejder for Christian Bast, og han kommer her ca. en gang om året, og det har han gjort de sidste 5-6 år

- Første gang jeg kom herned måtte jeg stå og klø mig lidt i nakken, men så snakkede jeg med folkene
hernede, og så var det bare at gå i krig.

Samme opgave - på andre vilkår
Når Torben Hansen kommer ud på krematoriet og skal rense røggaskøleren, så minder arbejdet i bund og grund meget om det arbejde, han plejer at udføre hjemme hos private. Det hjælper selvfølgelig også, at de ansatte i krematoriet lige ”rydder op”, inden Torben kommer.

- Det er almindeligt rensearbejde, og jeg tænker ikke videre over det. Jeg har aldrig set et dødt menneske her. Kun kister. De rydder lige op, inden jeg kommer.

Torben bruger heller ikke noget særligt værktøj. Han bruger støvsuger og forskellige koste til kanalerne.

- Jeg bruger koste i forskellige størrelser. Der kan godt sidde så meget sod, at kanalerne stopper til.

Varmen bliver optaget bedre, når der er blevet renset

Formålet med rensningen er, at energien skal udnyttes bedre. Når røggaskøleren er renset, så optager den varmen bedre, så den ikke smutter ud i skorstenen i stedet for. Det vil sige, at vandet optager varmen, så det kan blive til fjernvarme.

- Rensningen er primært for at udnytte energien. Det har ikke noget med brandsikkerhed at gøre, fortæller Torben.

Når Torben kommer, så åbner han røggaskøleren, slukker for trykluften til automatrens, og så åbner han fyret og går i gang med at rense alle kanalerne et par gange. Til sidst fjerner han soden.

Sod er sod

Den sod, som Torben renser ud af kanalerne, kommer direkte fra krematoriet. Det vil sige, at den kommer fra de afbrændinger, man foretager. Det er dog ikke noget, som Torben tænker videre over.

- De bliver brændt ved så høj varme, at det tænker jeg ikke over. Første gang var det måske lidt specielt, men det var også første gang, jeg havde været i et krematorie, siger Torben.

Det tager gerne en hel dag at få renset røggaskøleren igennem – og det er ikke ligefrem et køligt rum, man gør det i.

- Det er afvekslende. Det er selvfølgelig en lang dag at ligge og rense de her kanaler, og det er lidt varmt hernede. Jeg fortryder da, at jeg har taget termoundertrøjen på, siger Torben med et stort smil.