Top menu

Samlet vvs-branche i kamp for at skaffe arbejdskraft

Dato: 03/02-2022
2436

Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ Arbejdsgiverne er klar til i fællesskab at bidrage til at løse udfordringerne med mangel på arbejdskraft i vvs-branchen.

Der mangler faglærte i Danmark. Det gælder ikke mindst i vvs-branchen, hvor den stigende mangel på arbejdskraft i sidste ende kan blive en trussel for den grønne omstilling. Derfor går arbejdsgivere og fagforbund nu sammen i en fælles hensigtserklæring for at give deres bidrag til at få flere medarbejdere i branchen.

”Hvis man gerne vil have et job med mening, faglige udfordringer, fornuftig løn og gode karrieremuligheder, så skal man blive vvs’er. Jeg håber, at vi med disse nye initiativer og de mange andre indsatser, vi har igangsat, kan få lokket endnu flere dygtige folk til branchen. Folk, som kan være med til at føre den grønne omstilling ud i livet,” siger Henrik W. Petersen, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.

Selvom regeringen har landet en aftale om ”Danmark kan mere I”, og der er indgået en mini-trepartsaftale om manglen på arbejdskraft, er der brug for flere initiativer for at få løst udfordringerne i vvs-branchen, da der er efterspørgsel efter grønne faglærte i hele EU. Derfor må vvs-branchen ifølge de to organisationer samarbejde om at få flere unge til at blive grønne faglærte.

”Vvs-virksomhederne og deres medarbejdere har en helt central rolle i den grønne omstilling, når der skal installeres energibesparende og miljøvenlige løsninger. Men det kræver grønne faglærte hænder og hoveder, som det bliver stadigt sværere at skaffe i øjeblikket. Der hæmmer mulighederne for, at Danmark kan nå vores klimamål,” siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne.

Derfor præsenterer organisationerne nu en fælles hensigtserklæring med fire konkrete initiativer:

  • Kortlægning af lærlinge: Parterne vil igangsætte en analyse, der har til formål at se på, hvor installationsbranchens lærlinge søger hen, når de afslut­ter deres uddannelse, samt hvor de personer, der har taget en uddannelse i installationsbranchen, arbejder i dag. Analysen udarbejdes af Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund og TEKNIQ Arbejdsgiverne i fællesskab.
  • Mere lokal dialog: Drøftelser om mangel på arbejdskraft på regionalt niveau mellem parterne udbredes til hele landet i løbet af 2022.
  • Bedre branding: Parterne ønsker at fortsætte det løbende samarbejde om branding af branchens uddannelser og branchen generelt mhp. at tiltrække dygtige og engagerede unge til branchens uddannelser.
  • Kvalitetsløft af uddannelser: Vvs-energiuddannelsen skal løbende tilpasses, så lærlinge­ne opnår de kompetencer, virksomhederne efterspørger og som kræves af fremtidens grønne- og digitale lærlinge.