Top menu

Undersøgelse: Elever får ikke ilt nok

Dato: 15/11-2021
Tags: Politik
2380

Klasser fra skoler i hele landet har undersøgt deres eget indeklima i forhold til CO2-niveauet i deres klasselokaler. Undersøgelsen har til formål at sætte fokus på skolernes indeklima gennem dataindsamling og få styrket elevernes interesse for naturfag. Og resultaterne viser, at der er plads til forbedring.

25 skoleklasser i 6.-8. årgang fra skoler i forskellige kommuner har deltaget i projektet ‘Test din skoles sundhed’. Formålet har været at få de deltagende elever til at blive opmærksomme på indeklimaet ved selv at undersøge det. Som sideeffekt har eleverne fået en aha-oplevelse, der styrker deres interesse for naturfag.

Under projektet har eleverne via forskellige naturfaglige undersøgelser vurderet deres egen klasses sundhed. De har foretaget en form for APV af de rammer og omgivelser, som elever og lærere udsættes for 37 timer om ugen.

Undersøgelsens resultater ligger nu klar og viser, at der er mærkbare problemer med indeklimaet på skolerne, hvis ingen gør noget for at rette op på dem.
Fra en række tidligere undersøgelser er det da også almindeligt kendt, at elevernes indlæringsevne påvirkes negativt, når indeklimaet er præget af for høje CO2-niveauer. Det er ganske enkelt sværere at tilegne sig ny viden, når hjernen ikke får tilstrækkelig ilt.

I den nye undersøgelse påviser eleverne i projektet, at mængden af CO2 i luften stiger til over den anbefalede værdi i løbet af ganske kort tid, hvis lokalet ikke har luftudskiftning – og at åbne vinduerne ikke nødvendigvis er nok. Det er derfor nødvendigt at kombinere almindelig udluftning med mekanisk ventilation.

– Det er vigtigt for os at bidrage til projektet, fordi indeklima og ventilation er et område, som vi ved en del om, og som vi gerne vil være med til at udbrede kendskabet til. Både ved at sætte fokus på, hvor stort problemet er ude i klasserne og ved at få eleverne til aktivt at arbejde med problematikken. Forhåbentlig kan det også skabe noget interesse for VVS-uddannelserne, hvor man kan blive en del af løsningen, siger Henrik W. Petersen, forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet, som er en af partnerne bag projektet.

 

80 procent højere end anbefalet værdi
Eleverne har målt CO2-indholdet i luften i klasselokalerne i løbet af 50 dage.

Det højeste niveau, der blev registreret, var næsten 80 procent højere end den anbefalede værdi.

I løbet af en almindelig skoledag oplevede mere end halvdelen (68 %) af klasserne et CO2-indhold, der overskrider den anbefalede værdi, mens den gennemsnitlige CO2-koncentration i løbet af en hel dag var lige under det højst anbefalede niveau.

– Ikke uventet viser elevernes undersøgelse, at udluftning og ventilation gør en forskel. Men også at åbne vinduer kun er en del af løsningen. Hvis der virkelig skal gøres en forskel, skal der også installeres mekanisk ventilation på de skoler, der ikke har det. Samtidig så glæder vi os over elevernes store interesse for projektet og deres nyvundne forståelse for problematikken og sammenhængen mellem den naturfaglige tilgang og praktiske løsninger, siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der ligeledes er en af partnerne bag projektet.

Projektlederen, der er ansat i videncentret KOSMOS (en sammenskrivning af kost, motion og sundhed), har oplevet, at projektet får roser med på vejen af både de deltagende lærere og elever.

– Samlet set er projektet forløbet rigtig godt. Lærerne, og ikke mindst eleverne, synes, det har været sjovt, men naturligvis også tankevækkende at deltage. Og de giver udtryk for, at det både har været en inspiration for alle deltagerne og at de gerne deltager i lignende projekter fremadrettet, siger projektleder fra professionshøjskolen UC SYD, Anders Flaskager.

 

Parterne bag undersøgelsen
Undersøgelsen er foretaget i et samarbejde mellem Blik og Rørarbejderforbundet, TEKNIQ Arbejdsgiverne og videncentret KOSMOS.

• Blik- og Rørarbejderforbundet har knap 10.000 medlemmer, som udgør langt den største faglærte gruppe i VVS-branchen, som er en del af den danske bygge- og installationsbranche. Forbundet organiserer bl.a. blikkenslagere, rørlæggere, VVS-montører, VVS- og energimontører, ventilationsteknikere, klima- og miljøteknikere, rustfast industriblikkenslagere og skorstensfejere m.v.

• TEKNIQ Arbejdsgiverne er arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 4.100 el-, vvs- og metalvirksomheder. Medlemmerne beskæftiger sig med tekniske installationer, industriproduktion og smedearbejde. Det gælder både traditionelle områder inden for el, vand og varme, metal og andre områder som intelligente bygningsinstallationer (IBI), indeklima og ventilation, telekommunikation, automatisering, sikring og overvågning, sprinkling, tag- og facadearbejde, energieffektivisering samt vedvarende energi.

• KOSMOS er det nationale videncenter for kost, motion og sundhed for børn og unge. Navnet er en forkortelse af indsatsområderne: Kost, motion og sundhed. Videncentret blev etableret i 2007 som et partnerskab med godkendelse og støtte fra Undervisningsministeriet og drives fra april 2019 af UC SYD og Københavns Professionshøjskole.

FAKTA
• Måleenheden for CO2 er PPM, som er en forkortelse for Part Per Million.
• Højeste målte CO2 koncentration var 1772 ppm.
• Laveste målte CO2 koncentration var 420 ppm.
• 17 klasser (68%) oplevede i løbet af skoledagen et CO2-indhold, der overskrider den anbefalede max værdi på 1.000 ppm.
• Der var 22 dage (64%), hvor klasserne i løbet af skoledagen oplevede et CO2-indhold, der overskrider den anbefalede max værdi på 1.000 ppm.
• Den gennemsnitlige CO2-koncentration (alle klasser med alle målinger i løbet af dagen over alle dage) er 925 ppm, hvilket er under det anbefalede maxniveau. Gennemsnittet er i løbet af skoledagen fra 1. måling (939 ppm), 2. måling (940 ppm) og 3. måling (895 ppm).
Klasserne (16%), der ikke havde ventilation og ikke åbne vinduer, havde et gennemsnit på 1148 ppm fordelt på 1. måling (907 ppm), 2. måling (1268 ppm) og 3. måling (1268 ppm).
Klasserne (24%), der ikke havde ventilation, men har haft åbne vinduer, havde et gennemsnit på 917 ppm fordelt på 1. måling (901 ppm), 2. måling (879 ppm) og 3. måling (972 ppm).
• Klasserne med ventilation har alle også haft åbne vinduer. De klasser havde et gennemsnit på 890 ppm fordelt på 1. måling (945 ppm), 2. måling (910 ppm) og 3. måling (815 ppm).
• Skolerne og dermed eleverne er anonyme i undersøgelsen