Top menu

Hvad må din arbejdsgiver kræve af dig i forhold til corona?

Dato: 25/02-2021
Tags: Corona
2086

Her kan du få svar på, hvad din arbejdsgiver må og ikke må, når det kommer til dig som medarbejder og coronavirus.

Vaccine og test

Vaccination mod Covid-19

Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du som medarbejder bliver vaccineret mod Covid-19. Vaccinationen griber ind i medarbejderens personlige sfære, og går derfor ud over ledelsesrettens grænser.

Coronatest

Arbejdsgiver kan kræve, at du bliver testet for Covid-19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smitten. F.eks. hvis en kunde stiller krav om påvisning af en negativ Coronatest, inden du begynder at arbejde hos kunden.

  • Et pålæg om at blive testet vil som udgangspunkt også anses for sagligt, hvis det sker på baggrund af offentlige myndigheders anbefalinger.
  • Din arbejdsgiver skal inden du bliver testet give dig en skriftlig begrundelse for, hvorfor du skal testes.
  • Kontakt fagforeningen, hvis din arbejdsgiver pålægger dig at blive testet.

Når arbejdsgiver pålægger dig at blive testet for Corona, skal du have alle relevante udgifter forbundet med testen dækket. F.eks. løn for den tid, der bruges på testen - eventuelt med overtidstillæg, hvis testen foretages uden for normal arbejdstid + evt. transportudgifter.

Hvis arbejdsgiver sender dig hjem indtil du har fået resultatet af testen, er det Blik- og Rørs opfattelse, at du har krav på fuld løn, også selvom du ikke har symptomer.

Karantæne

Hvis sundhedsmyndighederne eller en læge beder dig om at gå i hjemmekarantæne, er du stillet på samme måde som ved egen sygdom. Du har ret til betaling efter overenskomstens regler om sygdom.

Hvis din arbejdsgiver sender dig hjem, f.eks. fordi du er forkølet, og han mener, at der er risiko for, at du smitter dine kolleger, skal han betale din sædvanlige løn. Dette skyldes, at det er arbejdsgiveren og ikke myndighederne, der vurderer risikoen for smitte.

Anmeldelse af corona som arbejdsskade

Smitte med Covid-19 kan anerkendes som arbejdsskade, hvis du er blevet smittet med Corona, og kan sandsynliggøre, at du er blevet smittet på arbejdet.

Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde sygdomstilfælde med Covid-19 som arbejdsulykke, hvis du er blevet syg med Covid-19 og der er mistanke om, at du kan være blevet smittet ifm. med en konkret hændelse.

Det er en læge, der skal anmelde sygdommen, hvis der er mistanke om, at du har pådraget dig smitten i en periode, der strækker sig over mere end 5 dage, fordi sygdommen i så fald kan blive betragtet som en erhvervssygdom.

Du har dog mulighed for selv at anmelde Covid-19 som arbejdsskade på aes.dk, hvis lægen eller arbejdsgiveren ikke har gjort det.

Se mere på:

https://fho.dk/blog/2020/12/06/fagbevaegelsens-hovedorganisations-vejledning-om-corona-virus/