Top menu

Nu kan du blive sendt hjem fire dage om ugen

Dato: 26/01-2021
1977

Ny aftale om arbejdsfordeling kan sende medlemmerne hjem op til 80% af tiden. Til gengæld får de højere understøttelse de dage, hvor de ikke arbejder.

En ny organisationsaftale om arbejdsfordeling betyder, at virksomhederne nu har mulighed for at hjemsende deres ansatte 80% af tiden fremfor de allerede fastlagte 50%. Det vil sige, at nogle risikerer kun at skulle arbejde én dag om ugen. Det betyder altså, at de dermed også kun får løn for den ene dag, de arbejder. De resterende dage har de dog mulighed for at modtage understøttelse – og den er i dette tilfælde blevet forhøjet til 110% af satsen.

- I forhold til klemte virksomheder, så kan de fastholde medarbejdere, og medarbejdere kan fastholde tilknytningen til virksomheden. Det er ikke en optimal løsning, men under omstændighederne er det en nødvendighed. Vores medlemmer får højere understøttelse frem for en fyring, siger Stig Søllested, der er næstformand hos Blik- og Rørarbejderforbundet.

Organisationen skal med ind over

For at kunne indgå en aftale, skal det ske mellem virksomheden og de respektive tillidsrepræsentanter, der repræsenterer de medarbejdere, der er omfattet af arbejdsfordelingen.

Hvis der ikke er en tillidsrepræsentant på virksomheden, kan aftalen kun indgås mellem Blik- og Rørarbejderforbundets kredse og virksomheden.

Aftalen skal under alle omstændigheder fremsendes til organisationen, og hvis dette ikke er gjort, kan aftalen ikke iværksættes.

Organisationsaftalen er indgået den 14. januar af TEKNIQ, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og 3F og den gælder både for VVS-overenskomsten og Industri- og VVS Overenskomsten. Den nye aftale gælder året ud – såfremt der ikke sker ændringer inden.