Top menu

Trepartsaftale: Lønkompensation forlænges i alle brancher

Dato: 19/01-2021
1934

Der er landet en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedet parter, der betyder, at lønkompensationsordningen bliver forlænget.

Foto: Jesper Ludvigsen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er torsdag den 14. januar 2021 blevet enige om at forlænge lønkompensation til de skærpede restriktioner ophører, så den fortsat kan være med til at hjælpe både lønmodtagere og virksomheder i en svær periode. Det sker efter, at den generelle nedlukning af samfundet er blevet forlænget i lyset af den alvorlige corona-situation, hvor mange er smittede, og antallet af indlagte stiger. Det oplyser beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

- I den meget vanskellige situation vi står i, er jeg glad for, at det endnu en gang er lykkedes at skabe tryghed på arbejdsmarkedet ved at kunne fortsætte lønkompensationsordningen i endnu en periode. Ligesom ved udbruddet af corona sidste forår har vi nu aftalt, at arbejdstagerne kan bidrage med op til fem feriedage i perioderne med skærpede restriktioner her i foråret, igen for at lette byrden for de hårdt pressede virksomheder. Det er mit håb, at vi med denne forlængelse i trepartsregi kan bidrage til, at vi sammen kan tage de sidste skridt over på den anden side af pandemien, siger Lizette Risgaard, der er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Med forlængelsen er parterne desuden enige om, at der genindføres mulighed for, at virksomhederne kan varsle ferie for den enkelte lønmodtager svarende til én feriedag optjent efter ferieloven eller én afspadseringsdag med løn eller – hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til en dag – afholde tjenestefri i én dag uden løn pr. lønkompenserende måned (28 kalenderdage), når medarbejderne er hjemsendt på lønkompensation.

I perioden hvor de skærpede restriktioner pt. løber - til og med 7. februar - vil det særskilt gælde, at lønmodtagere skal bidrage med én feriedag for de første 21 kalenderdage ordningen forlænges med.

Lønmodtagere kan maksimalt pålægges at bidrage med fem feriedage mv. i perioden. Parterne er desuden enige om, at der sikres en omstillingsperiode på syv dage, når de skærpede restriktioner ophører og lønkompensationsordningen samtidig ophører. Betingelserne for forlængelsen er i øvrigt de samme som i den lønkompensation, der har kørt hen over jul og nytår, og som gælder i alle brancher.

Foto: Jesper Ludvigsen