Top menu

Nytårshilsen fra formanden

Dato: 31/12-2020
Tags: Diverse
1920

Forbundsformand Henrik W. Petersen ønsker godt nytår.

Dagen i dag er sidste dag i 2020 og dagen før den første dag i 2021.

Jamen er det ikke bare en dag som alle andre dage?

Jo det er det i princippet.

Men vi mennesker har brug for skæringsdatoer og mærkedage. Til indimellem at blive mindet om hvad livet handler om, tænke på det smukke i det og se på mulighederne i det med friske øjne. I særdeleshed efter dette år.

Ved nytår er der også tradition for, at man både kigger tilbage på det forgangne år og ser frem til det nye. Og jeg kan i den grad sige, at jeg ser frem mod det nye år.

Allerede i marts lukkede store dele af landet ned, og siden da har vores hverdag været vendt på hovedet.

Mange har mistet deres job, brancher er blevet lukket og ensomheden har fået greb mange steder. Hen over julen har mange måtte undvære at se dem, de holder af.

Corona har for alvor ændret vores verden og sat en kile i den måde, vi er vant til at leve og være sammen på, både kulturelt og socialt. Det tærer på vores samfund, og det tærer mentalt på hver og én af os.

Men tæring er ikke et ukendt fænomen for medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet

. Og vi ved om nogen, at man med de rette samlinger og godt håndværk kan nå langt for at undgå tæring og utætheder. Og at et stærkt fællesskab og kammeratskab bringer os langt.

Derfor vil jeg også gerne bruge anledningen til at nævne nogle af de højdepunkter i løbet af 2020, som har været med til at samle os i en ellers svær tid.

Først og fremmest var 2020 året, hvor vi indgik overenskomster på vores brancheområder. Og selvom corona udfordrede os, og blandt andet gjorde, at vi ikke kunne mødes fysisk rundt i landet og drøfte aftaleresultaterne, så endte vi ud med en historisk høj stemmeprocent, hvor I sagde JA til de nye overenskomster på jeres område.

Der var flere politiske dagsordner, hvor Blik og Rør fik sat vores aftryk. Ikke mindst ved retten til tidligere pension.

I løbet af året har vi også kunnet byde en del nye kollegaer velkommen i fællesskabet. I skrivende stund har vi haft en medlemsfremgang på 2,5 procent over det seneste år. Flere medlemmer betyder et større og stærkere Blik og Rør, som går ind i forhandlinger og politiske diskussioner med flere muskler og et større mandat bag sig. Det får vi brug for i det kommende år.

2021 kommer til at byde på mange vigtige slag, som vi skal kæmpe sammen.

Vi skal blive ved med at presse på for at få politikerne, både nationalt og i EU, til endelig at gøre noget ved det asbestproblem, som alt for mange af vores kollegaer stadig udsættes for i deres arbejde. Hver eneste kollega, som udsættes for asbest, og dermed risikerer at blive syg, er én for meget.

Vi skal kæmpe for, at dagpengesystemet bliver styrket. Det skal vi, fordi det er en af grundstenene i vores flexicurity-system, at man kan leve af de dagpenge, man i en periode kan være nødt til at falde tilbage på.

Et bedre og sundere indeklima bliver også et slag der skal slås, og et tema som Blik og Rør vil sætte på dagsorden til det kommende kommunal og regionsvalg. Ligesom kampen mod social dumping, feks med sociale -og arbejdsklausuler som redskaber.

Det bliver også et år, som vil stå i uddannelsens tegn. Ved overenskomstforhandlingerne fik vi indført en kompetenceudviklingsfond for at løfte efteruddannelse. Det er nødvendigt, for vi oplever stigende konkurrence inde for vores felt – andre fagligheder og til dels også ufaglærte maser på for at komme ind og løse opgaverne inden for vores felt.

Hvis vi skal sikre vores brancher, skal vi sørge for, at de danske VVS’ere, blikkenslagere og skorstensfejere er de bedste til at løse branchernes opgaver – både når det handler om blikarbejde, rensning, rørlægning, ventilation og energioptimering. Derfor skal vi sørge for, at vi og vores kollegaer får taget efteruddannelse og bliver holdt ajour med de seneste produkter og teknikker.

Og sidst men ikke mindst, så skal vi arbejde for, at rejsen henimod den grønne omstilling kommer medlemmerne af Blik og Rør til gavn. For når der sættes midler af til omlægning til varmepumper, udrulning af fjernvarme og installation og rens af ventilationsanlæg, så betyder det flere job og lærepladser for medlemmerne af Blik og Rør. Både nu og i fremtiden.

Personligt går jeg ind i 2021 med stor optimisme og kampgejst. 2020 har lært os en hel del om, hvordan et stærkt fællesskab kan holde os oven vande i en krisetid. Lad os tage de erfaringer med os ind i 2021, og møde både udfordringer og sejre med oprejst pande – og altid med øje for, hvordan vi skaber nye veje for fællesskabet.

Jeg håber at 2021 for alvor bliver året hvor vi siger farvel til corona og vi kan vende tilbage til et liv med lidt mere kulturelt og socialt samvær. Og vi også husker at værdsætte de muligheder.

Så vær hilset 2021 og bevar det gode håndværk.

Jeg håber, at I alle får en god og hyggelig dag og passer på jer selv og hinanden. Og jeg ønsker jer og jeres kære et rigtig godt og lykkebringende nytår.