Top menu

Tidlig pension vedtaget

Dato: 21/12-2020
1918

Lovforslaget om retten til en tidlig pension er i dag blevet vedtaget i Folketinget. Det er et skridt i retningen mod et mere retfærdigt pensionssystem, siger forbundsformand Henrik W. Petersen.

I dag var pensionsspørgsmålet endnu en gang på dagsordenen i folketingssalen. Regeringens lovforslag om en ret til tidligere pension for dem med længst tid på arbejdsmarkedet blev tredjebehandlet og endeligt vedtaget. Lovforslaget blev stemt igennem med et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og Frie Grønne, og den er en stor sejr for medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet.  

– Den her lov kommer til at betyde rigtig meget for mange af medlemmerne af Blik- og Rørarbejderforbundet, siger forbundsformand Henrik W. Petersen, som var mødt op i folketingssalen i dag for at overvære afstemningen.

– Det blev besluttet på Blik & Rørs kongres i 2018, at forbundet skulle arbejde for at sikre medlemmerne en mulighed for en værdig tilbagetrækning, og vi har fra starten af arbejdet for en ordning, som er rettigheds- og anciennitetsbaseret. Det var rigtig vigtigt, at der var tale om en værdig tilbagetrækning, hvor medlemmet ikke skulle visiteres af en læge eller sagsbehandler for at få del i ordningen. Det er nu lykkedes, og jeg mener, at denne ordning er et rigtig godt skridt henimod et mere retfærdigt pensionssystem, siger Henrik W. Petersen.

Målrettet dem med lange og hårde arbejdsliv

De første lønmodtagere vil kunne få udbetalt tidlig pension fra januar 2022. Man kan anmode om den nye tidlig pension fra 1. august 2021.

Loven betyder, at lidt over 41.000 personer i 2022 får ret til at trække sig tilbage før pensionsalderen. Har man som 61-årig været 44 år på arbejdsmarkedet, får man ret til at trække sig tilbage tre år før folkepensionen, mens 42 og 43 år giver ret til, at man kan gå fra et eller to år før folkepensionen. 80 procent af de, der får retten til tidlig pension er enten faglærte eller ufaglærte.

– Det er ikke nogen hemmelighed, at denne lov er tiltænkt dem med de længste og hårdeste arbejdsliv. Det er blandt andet blikkenslageren, VVS’eren eller skorstensfejeren, som gik i lære da han var 16 å, og som har haft et godt – men også langt og hårdt – arbejdsliv. Det er kun retfærdigt, at dem, der har været på arbejdsmarkedet længst tid, også får lov til at trække sig tilbage lidt tidligere, slutter forbundsformand Henrik W. Petersen.