Top menu

Fagbevægelsens Hovedorganisation har nu etableret 17 nye FH-sektioner

Dato: 18/12-2020
Tags: Diverse
1837

Fusionen mellem LO og FTF er tilendebragt, efter at den sidste af i alt 17 lokale sektioner under Fagbevægelses Hovedorganisation faldt på plads.

Fagbevægelses Hovedorganisation har godt 1,3 millioner medlemmer. Medlemmerne får fremover lokale sektioner, som har til formål at varetage deres interesser i kommuner og regioner og medvirke til, at deres stemme bliver hørt, der hvor de arbejder.

- Jeg er utrolig glad for, at den nye lokal- struktur nu er på plads, for det er vigtigt, at FH er stærkt repræsenteret og nær- værende i hele Danmark. Vi har brug for, at alle faggrupper, private og offentlige, står sammen, bruger hinandens kompetencer og bakker hinanden op, siger Lizette Ris- gaard, der er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

De 17 nye sektioner er resultatet af et stort og gennemgribende arbejde efter fusionen mellem de to hovedorganisationer LO og FTF, der trådte i kraft 1. januar 2019. Nu er LO’s tidligere 41 lokale sektioner og FTF’s tidligere 5 regioner gået sammen og har etableret de nye FH-fællesskaber pr.1. januar 2021.

De nye sektioner bliver: FH Nordjylland, FH Vestjylland, FH Skive-Viborg, FH Østjyl- land, FH Herning & Ikast-Brande, FH Aarhus, FH Horsens Hedensted, FH Trekanten, FH Sydvestjylland, FH Sønderjylland, FH Fyn, FH Sydfyn, FH Vestsjælland, FH Storstrøm, FH Østsjælland, FH Hovedstaden og FH Bornholm.