Top menu

Corona: Må man bære mundbind en hel arbejdsdag?

Dato: 27/08-2020
1755

Reglerne for benyttelse af mundbind er anderledes end ved benyttelse af støvmasker, skriver Arbejdstilsynet. De har samlet de hyppigste spørgsmål og svar om coronavirus og arbejdsmiljø på at.dk.

Der er ikke fastsat regler om, hvor længe man må bruge et mundbind i arbejdstiden. Mundbind kan dog genere din vejrtrækning, og din arbejdsgiver bør derfor tilrettelægge arbejdet med passende pauser i løbet af arbejdsdagen, hvor det er muligt at tage mundbindet af.

Der er ikke krav om, hvor ofte man skal have pause, da det afhænger af, hvilken type arbejde man udfører. Jo mere fysisk belastende et arbejde er, des hyppigere og længere pauser vil der være behov for.

Arbejder du et sted, hvor der ikke er påbud om mundbind, skal din arbejdsgiver vurdere risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for smittefarlige mikroorganismer som COVID-19. Hvis der er risiko for smittefare, skal arbejdsgiveren foretage de nødvendige foranstaltninger for at beskytte sine medarbejdere.

Din arbejdsgiver skal først undersøge, om det er muligt at sikre de ansatte ved organisatoriske eller tekniske løsninger f.eks. med en plexiglasskærm eller sikre tilstrækkelig afstand. Er det ikke muligt at sikre den nødvendige afstand, kan personlige værnemidler som fx et egnet mundbind tages i brug.

Et mundbind skal skiftes, hvis det ikke længere er rent og tørt.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside her...