Top menu

Klimaaftale: Mere vedvarende energi og grøn varme

Dato: 22/06-2020
Tags: Politik
1713

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en ambitiøs klimaaftale, der sikrer en helt grøn energisektor og vigtige skridt mod en grønnere industri.

Grøn varme bliver billigere, og sort varme bliver dyrere. Individuelle olie- og gasfyr skal udfases og udskiftes med varmepumper og grøn fjernvarme. Der skal flere ladestandere til elbiler, og industrien skal omstilles gennem energieffektiviseringer, grøn strøm og mere biogas. Derudover skal Danmark skal nu have verdens to første energiøer på i alt 5 GW, og etableringen af en yderligere havvindmøllepark på ca. 1 GW ved Hesselø.

Det er nogle af hovedelementerne i aftalen mellem regeringen og Venstre, DF, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.

Blik og Rør roser aftalen, men efterlyser samtidig konkrete tiltag for indeklimaet.

- Det er en god klimaaftale, som Dan Jørgensen og et flertal i folketinget er nået frem til. Og det glæder mig, at der er blevet lyttet til blandt andre Blik og Rør. Men vi havde gerne set, at der også blev stillet højere krav til indeklimaet i alle offentlige bygninger, når der skal investeres i renovering af bygningerne, siger forbundsformand Henrik W. Petersen.

Grøn varme og energieffektivisering

Udover etablering af to energi-øer der skal tredoble produktionen af dansk havvindenergi indeholder aftalen også et en indsats på varmesektoren, som skal være mere grøn. Derfor skal olie og gassen ud og erstattes af grøn fjernvarme eller elektriske varmepumper. Samtidig får forbrugerne også en lempelse af afgifterne på grøn strøm til opvarmning, samt forhøjede afgifter på sort varme. Konkret afsættes 2,3 mia. kr. til at udskifte olie- og naturgasfyr med grøn varme.

Tiltagene bygger videre på den grønne boligaftale, hvor der afsættes 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renoveringer af almene boliger og suspenderingen af anlægsloftet for kommuner og regioner i 2020 samt tilskuddet til grønne investeringer på 1 mia. kr. i 2021, hvilket giver kommunerne og regionerne mulighed for at foretage ekstraordinære investeringer i blandt andet energirenoveringer.

Som en del af aftalen er partierne også enige om at vende tilbage til en grøn skattereform. Derfor vil de efter sommerferien arbejde for at finde en model, der gør det mere attraktivt at vælge grønne løsninger frem for sorte.