Top menu

Blik og Rør har svaret på genopbygningen af Danmark

Dato: 18/05-2020
Tags: Politik
1693

Blik- og Rørarbejderforbundet offentliggør udspil med 10 forslag til indsatser, som vil styrke både økonomien, klimaet og byggesektoren.

Under overskriften Genopbygningen af Danmark – den grønne vej mod vækst præsenterer Blik- og Rørarbejderforbundet 10 forslag til, hvordan Danmark kan komme stærkt igennem coronakrisen. De 10 forslag, som er fordelt på fire indsatsområder, har til formål at styrke den danske økonomi, skabe og fastholde arbejdspladser samt bidrage til den grønne omstilling. 

Der fire områder er som følger:

  1. En grøn renoveringsstrategi
  2. Krav til indeklimaet i alle kommunale bygninger
  3. Styrket incitament for energioptimering i private boliger
  4. Krav om energieffektivisering af boliger i den almene sektor.

– Vi står som samfund i en situation, vi aldrig har stået i før. Vi har en økonomi og et arbejdsmarked, som vi ikke har set siden finanskrisen. Samtidig står vi over for en klimatrussel, som vi ikke må ignorere, hvis vi vil sikre vores børns fremtid. I Blik og Rør mener vi, at svaret på klimaudfordringen også er svaret på genopbygningen af Danmark efter coronakrisen, siger Henrik W. Petersen, forbundsformand i Blik- og Rørarbejderforbundet.

Det skal kunne betale sig at energirenovere

Selvom udfordringerne er komplekse, er mange af løsningerne forholdsvis lette at gå til. Blik og Rør anbefaler blandt andet, at der indføres incitamentordninger for bygningsejere, så de kompenseres for at foretage energirigtige renoveringer, og at Boligjobordningen nytænkes, så man fremover også kan trække materialer til energirenovering fra.

– De fleste af løsningerne er forholdsvis simple, men de kræver, at vi er klar til at investere i omlægningen, og at vi indfører mekanismer, som gør, at det kan betale sig at energirenovere – uanset om du er privatperson, kommune eller boligforening, siger Henrik W. Petersen.

Vi skal stille krav til indeklimaet

Forbundet har længe efterlyst politisk fokus på indeklima i blandt andet folkeskoler og daginstitutioner. Arbejdstilsynets kontroller har vist, at 25 % af landets folkeskoler døjer med dårligt indeklima, hvilket har store konsekvenser på både trivsel, sundhed og indlæringsevne.

– Et sundt og rent indeklima vil være endnu mere vigtigt i den kommende tid, hvor vi langsomt skal til at åbne landet op igen. Særligt i daginstitutioner og skoler, hvor mange børn samles tæt, og på landets plejecentre, hvor beboerne er i risikogruppen, er det vigtigt, at vi sørger for, at luftkvaliteten og indeklimaet er i top, siger forbundsformanden.

I udspillet foreslår Blik og Rør derfor, at der stilles krav til landets kommuner om, at de skal udarbejde indeklimahandlingsplaner for alle kommunale bygninger, hvor der færdes mange mennesker til dagligt, samt at anlægsloftet fjernes permanent, så kommunerne har mulighed for at investere i bedre ventilations- og udluftningsløsninger.

Forslaget kort fortalt