Top menu

OPDATERET! Corona: Det skal du vide

Dato: 12/03-2020
1629

Coronavirussen har for alvor ramt Danmark, og det skal tages alvorligt. Men der er ingen grund til panik. Her er, hvad du skal vide i forhold til dit arbejde.

Danske medier flyder i øjeblikket over med historier om udbredelsen af den influenzalignende coronavirus, Covid-19. Situationen er alvorlig, og Blik- og Rørarbejderforbundet opfordrer til, at man passer sit arbejde i det omfang, det er muligt, passer på sig selv og bruger sin sunde fornuft.

– Med mindre man ved, at man har været udsat for Covid-19, skal man gøre som man plejer, dog med ekstra opmærksomhed på sin håndhygiejne og at holde afstand til andre mennesker, siger forbundssekretær Søren Schytte.

Blik- og Rørs anbefaling er derfor, at medlemmerne først og fremmest følger og løbende orienterer sig i myndighedernes anbefalinger. Dem finder du på:

Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Udenrigsministeriets hjemmeside

coronasmitte.dk

Fagbevægelsens Hovedorganisations hjemmeside

Karantæne eller ej?

Søren Schytte understreger, at man ikke kan give sig selv karantæne.

– Hvis man mener, at man har været i kontakt med en corona-smittet, skal man først og fremmest gå i dialog med sin arbejdsgiver og sundhedsmyndighederne. De vil guide dig til, hvordan du skal forholde dig og afgøre, om det er nødvendigt med karantæne, fastslår han.

Onsdag morgen udsendte Tekniq-Arbejdsgiverne en pressemeddelelse med en vejledning til virksomhederne om, hvordan de skal håndtere situationen.

Her understreger underdirektør Thorkild Bang, at mange af virksomhederne har en reel bekymring for deres medarbejdere. Derfor anbefaler han, at man bruger sin sunde fornuft.

– Det er imidlertid nemt at gardere sig, hvis man spørger sine kunder, om der er risiko for smitte, når der skal arbejdes hos kunden – det gælder uanset, om der skal arbejdes hos private eller hos en erhvervskunde. Hvis man mener, at en kunde udgør en smitterisiko, så skal man kræve, at der træffes særlige foranstaltninger, før man udfører arbejdet. Ellers skal man blive væk. Og hvis en svend er i kvalificeret tvivl, om det er sikkert at udføre arbejdet ude hos en kunde, så må han nægte at udføre arbejdet, siger Thorkild Bang.

Situationen udvikler sig hele tiden, og derfor vil anbefalinger, råd og vejledning om Coronavirus ligeledes ændre sig løbende. Sørg derfor for at være løbende opdateret på myndighedernes seneste anvisninger.  

 

Symptomer, du skal være opmærksom på:

COVID-19 kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær.

Symptomerne ses op til 14 dage, efter man er udsat for smitte.

Hvis du indenfor de sidste 14 dage har været i et land med COVID-19 smittespredning eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med COVID-19, så ring til lægen, hvis du er syg.

Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

 

Spørgsmål og svar

(Kilde: Fagbevægelsens Hovedorganisation)

Har jeg ret til løn under karantæne?

Hvis sundhedsmyndighederne eller en læge beder dig om at gå i hjemmekarantæne, er du stillet på samme måde som ved egen sygdom. Det betyder, at du har ret til samme betaling som ved andre former for sygdom jf. din overenskomst, lovgivning eller ansættelseskontrakt. Visse arbejdsgivere er uenige heri.

Hvis der ikke er tale om egentlig karantæne men derimod om hjemmeophold, som sundhedsmyndighederne anbefaler ved fx hjemkomst fra et af de særlige risikoområder (de røde i Udenrigsministeriets rejsevejledning), skal du kontakte din arbejdsgiver. Sundhedsmyndighederne anbefaler i den forbindelse, at arbejdsgiveren pålægger dig ikke at møde på arbejde. 

Hvis arbejdsgiveren følger opfordringen og hjemsender dig, har du ret til løn under fraværet. Hvis arbejdsgiveren uanset dette anmoder dig om at møde, skal du kontakte sundhedsmyndighederne og/eller din fagforening. 

Det må antages, at offentlige arbejdsgivere skal følge sundhedsmyndighedernes anbefaling om at pålægge dig ikke at møde i disse situationer, og du vil derfor have krav på løn.

Kan jeg nægte at tage på arbejde af frygt for smitte?

Nej. Du kan som udgangspunkt ikke sætte dig selv i hverken karantæne eller isolation, og det vil blive betragtet som ulovligt fravær uden saglig begrundelse. Kun en læge eller sundhedsmyndighederne kan sætte en i karantæne eller isolation. Men hvis risikoen for at blive smittet på dit job er så konkret, at du kan anskueliggøre, at din ”sikkerhed, sundhed eller integritet” er truet, vil du kunne blive hjemme med løn. Men du løber selv risikoen for, at der ikke vurderes at være en konkret og nærliggende fare for dit helbred, og at du dermed ikke har krav på løn – og i sidste ende med risiko for bortvisning som følge af arbejdsvægring. Inden du bliver hjemme, skal du som minimum have forsøgt at finde en løsning med din arbejdsgiver.

Vi anbefaler, at du tager kontakt til din fagforening, inden du tager så drastisk et skridt.

Må jeg som forælder blive hjemme, fordi mit barns instituion eller skole er lukket?

Nej, hvis skolen eller daginstitutionen eller lignende lukker, vil det være din egen opgave at finde alternativ pasning, hvis pasning er nødvendig. Også her kan det være relevant, at forsøge at indgå en aftale med din arbejdsgiver om at arbejde hjemme, afholde ferie, holde fri uden løn eller en anden kreativ løsning – og i den situation vil det måske også kunne aftales at tage barnet med på arbejde.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?

Hvis du har været i et land med udbredt smitte af coronavirus eller har haft tæt kontakt med en smittet og du oplever tegn på sygdom, skal du hurtigst muligt ringe til din læge/vagtlæge eller akuttelefon med henblik på vurdering og videre forløb. Du skal melde dig syg telefonisk og ikke møde op på arbejde, før du har fået en lægelig vurdering.  

Skal jeg fortælle chefen, hvad jeg fejler?

Normalt har du ikke pligt til at oplyse din arbejdsgiver om, hvad du er syg med. Myndighederne anbefaler imidlertid, at du oplyser din arbejdsgiver om, at du er syg med coronavirus, så arbejdsgiveren kan tage fornødne foranstaltninger for at hindre yderligere spredning af sygdommen, der vil kunne få alvorlige konsekvenser. 

Fagbevægelsens Hovedorganisations anbefaler, at man på eget initiativ oplyser sin arbejdsgiver herom, hvilket vi i Blik- og Rørarbejderforbundet støtter op om.

Kan corona anerkendes som en arbejdsskade?

Det er ukendt hvilke konsekvenser coronavirus kan have på længere sigt, og sygdommen bør derfor anmeldes af egen læge til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er imidlertid dig selv, der skal sandsynliggøre, at du er blevet smittet på dit arbejde.

Du kan læse mere på AES.DK

Kilder: Sundhedsstyrelsen, politi.dk, Udenrigsministeriet, Fagbevægelsens Hovedorganisation. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Erhvervsstyrelsen.