Top menu

OK 2020: Ny VVS-overenskomst giver forbedringer til alle

Dato: 05/03-2020
1626

Efter langvarige forhandlinger har Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og Tekniq Arbejdsgiverne opnået enighed om en treårig fornyelse af overenskomsten, der giver mærkbare forbedringer til ansatte i VVS-branchen.

Ansatte i VVS-branchen kan se frem til en bred vifte af forbedringer af deres løn- og arbejdsvilkår. Det er resultatet, efter at Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal torsdag den 5. marts indgik forlig med Tekniq Arbejdsgiverne efter mere end 50 timers intense og hårde forhandlinger. 

- Vores mål med forhandlingerne har gennem hele forløbet været, at alle medlemmer på VVS-området får forbedringer af deres løn- og arbejdsvilkår ved fornyelse af overenskomsten. Det er lykkedes, og derfor indstiller forhandlingsudvalget det opnåede forlig til godkendelse i forbundets hovedbestyrelse, siger forbundsformand Henrik W. Petersen.

Blik- og Rørarbejderforbundets hovedbestyrelse er indkaldt til møde torsdag aften kl. 20.00, hvor de skal tage stilling til det samlede forlig, som et overvejende flertal af forhandlingsudvalget har godkendt.

Her oplistet hovedpunkterne i aftalen

 • SH-kontoen øges fra 10 til 13 procent over tre år. Samtidig udvides ordningen til også at omfatte øget frihed til bl.a. børnefamilier.
 • Der tilføjes tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder, så der i alt er 16 ugers forældreorlov.
 • Løn under sygdom forøges fra de nuværende 6 uger til 9 uger.
 • Forbedringer af arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår herunder forbedrede uddannelsesmuligheder.
 • Pension til lærlinge fra den dag de fylder 18 i stedet for den dag, de fylder 20 år.
 • Etablering af en kompetencefond, som sikrer bedre mulighed for efteruddannelse.
 • Forøgelse af satsen for barns sygedag hæves til samme sats som ved barselsorlov.
 • Vedvarende, systematisk og stærkt samarbejde til fremme af den grønne omstilling.
 • Forøgelse af mindsteløn med 7,50 kr.
 • Årlig regulering af zonepenge med 1,6 procent. 
 • Årlig regulering i overenskomstperioden af satser for lærlinge med 1,7 procent.
 • Årlig regulering i overenskomstperioden af alle satser for overarbejde og øvrige genetillæg med 1,6 procent.
 • Bedre redskaber til bekæmpelse af social dumping og unfair konkurrence.
 • Landspriskuranten for blikkenslagerarbejde og Rørprislisten reguleres i overenskomstperioden med samlet 6,3 procent.