Top menu

Supplerende akkordsystem er i luften

Dato: 03/10-2019
1553

Det nye tidsbaserede akkordsystem, som er aftalt mellem parterne på VVS-området er nu klar til brug. Tidsakkordsystem er baseret på priserne i Rør- og Fjernvarmeprislisterne, og kan kun benyttes ved enighed mellem akkordholder og virksomhed.

Efter flere års forhandlinger blev parterne på VVS-området i foråret enige om at supplere de gældende prislister med et tidsbaseret akkordsystem, som tager udgangspunkt i priserne i Rør- og Fjernvarmeprislisterne. Det nye akkordsystem etableres som en forsøgsordning, der gælder frem til udgangen af den kommende overenskomstperiode.

Parterne på VVS-området er TEKNIQ Arbejdsgiverne på den ene side og Dansk Metal og Blik- og Rørarbejderforbundet på den anden side.  Sammen har de udarbejdet en række betingelser og forudsætninger for brugen af det tidsbaserede akkordsystem.

- Det har været en både spændende og omfattende proces. Men helt grundlæggende følger den alternative prisliste stort set de samme bestemmelser, som i dag kendes fra rør- og fjernvarmeprislisten. Dog er det også en forudsætning, at akkordholderen blandt andet har adgang til komplette tegningsmateriale og lønkalkulationer og øvrige relevante oplysninger, siger næstformand Stig Søllested fra Blik- og Rørarbejderforbundet.

Enighed før brug
For at kunne benytte den tidsbaserede prisliste, skal der være enighed mellem arbejdsgiveren og akkordholderen. Proceduren er, at der først skal indgås en akkordaftale iht. rørprislisten mellem parterne, og at der derefter skal være enighed om at indgå en tidsakkordaftale i henhold til den tidsbaserede prisliste. I tilfælde, hvor parterne ikke kan blive enige om brugen af den tidsbaserede prisliste, udføres arbejdet efter rørprislistens bestemmelser.

Den tidsbaserede prisliste laves i første omgang ikke i trykt form. Den findes elektronisk på VVS-Lovportalen, ligesom den kan downloades i nedenstående link.

Ønsker du at vide mere om det nye tidsbaserede akkordsystem, kan du kontakte en opmåler her…