Top menu

Finansloven: Regeringen styrker kampen mod social dumping

Dato: 03/12-2019
1579

50 millioner kroner årligt er der afsat til en fælles indsats, der skal sikre, at arbejde i Danmark foregår på danske vilkår efter danske regler.

Politikerne har lyttet til fagbevægelsens opråb og forslag og har sat midler af til at styrke kampen mod social dumping. Det er både et konkret beløb på 50 millioner kroner, som er øremærket kampen mod social dumping med også en aftale om, at bødestraffen skal fordobles for de virksomheder, som bryder reglerne for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft.

Blik og Rørarbejderforbundets formand roser aftalen.

- Det glæder mig utroligt meget, at regeringen og støttepartierne har taget vores frustrationer og ønsker i fagbevægelsen alvorligt og i finansloven viser et initiativ til at bekæmpe social dumping og sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet, siger Henrik W. Petersen.

Glem ikke den danske model

Han kritiserer dog, at der ikke er afsat penge til at styrke dagpengesystemet og hæve kompensationsgraden. Når en lønmodtager, som er så uheldig at miste sit job, ikke kompenseres i en grad, så vedkommende kan få tingene til at løbe rundt derhjemme, for det beløb der udbetales, så truer det sikkerheden og fleksibiliteten, som er grundelementerne i det danske arbejdsmarked.

- Det er hele grundlaget for den danske flexicuritymodel, at hvis man er medlem af A-kassen, kan man få dagpenge, der er til at leve af, hvis man står uden job i en periode. Derfor er det en direkte trussel mod den danske flexicurity-model, når dagpengesystemet udhules år for år. Vi vil derfor i Blik og Rør kæmpe for, at politikerne får øjnene op for, at det er et område, vi ikke må glemme, hvis vi vil bevare den danske flexicurity-model. Man er derfor nødt til snart at finde midler til en styrkelse af dagpengesystemet, siger Henrik W. Petersen.

Så selvom det er en rigtig god nyhed, at opholdskravet for ret til dagpenge bliver afskaffet, så kan vi samtidig desværre konstatere, at der i finanslovsaftalen for 2020 desværre ikke er fundet løsninger på at stoppe udhulingen af dagpengene.