Top menu

Indeklima: Stærk opbakning til DFs forslag

Dato: 29/11-2019
1576

Dansk Folkepartis forslag om at forbedre folkeskolens indeklima får positiv modtagelse på tværs af partifarver i Folketingssalen.

Et beslutningsforslag, som pålægger regeringen at lave en national handlingsplan og stille krav til lovpligtige eftersyn af ventilationsanlæg og -kanaler i skolerne, har den 29. november været til førstebehandling i Folketingssalen.

Forslaget blev mødt med stor interesse og bred enighed på tværs af partierne om, at det indeklima, som skoleelever udsættes for i dag, ikke er acceptabelt. Fra Enhedslistens side bakkede man fuldt op om forslaget, mens SF og Konservative bakkede op om dele af forslaget og meldte ud, at man gerne ville arbejde videre i udvalget. Også Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Alternativet og Liberal Alliance støttede op om, at forslaget skal sendes videre til udvalgsbehandling. Forslaget vil derfor blive behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget, hvor der skal skrives en beretning, som samler partiernes holdninger til forslaget.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) sagde i sin tale, at hun vil tage en dialog med KL (Kommunernes Landsforening) om, hvordan vi sikrer, at der bliver taget hånd om indeklimaet. De første skridt mod et sundere og renere indeklima i skolerne er dermed taget.

Selvom forslagsstilleren Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti ikke er helt tilfreds med debattens udfald, anerkender han, at det realistisk nok var det bedst mulige resultat.

- Min realpolitiske hjernehalvdel var nok godt klar over, at det var var det her, jeg kunne regne med. Men jeg havde da drømt om, at ministeren havde sagt, at de ville støtte op om forslaget. Jeg synes jo egentlig, at det var et rigtig godt forslag. Men vi har fået det næstbedste, og det var anerkendelsen fra stort set alle partier om, at vi skal have gjort noget ved det, siger Jens Henrik Thulesen Dahl til Blik og Rør.

Hos Blik og Rør er man umiddelbart tilfredse med resultatet af dagens politiske diskussion.

- Jeg ville være naiv, hvis jeg troede, at det her forslag bare var gledet igennem Folketinget. Jeg vidste godt, at det blev svært. Derfor er jeg ganske tilfreds med, at ministeren nu tager det op med KL. Og det er også rigtig positivt, at forslaget fik så god opbakning. Jeg tror derfor på, at en stærk beretning kan være med til at lægge yderligere pres på, at vi får en politisk løsning, så vi får styr på det her, siger Henrik W. Petersen, forbundsformand for Blik og Rør.

 

/hss