Søgefelt

Fredag 08/11 2019

Pressemeddelelse: Folketinget skal diskutere skolernes indeklima

Dansk Folkeparti har fremsat et beslutningsforslag, som skal sikre et bedre indeklima i danske folkeskoler. Det skal ifølge partiet ske gennem lovpligtige tilsyn med ventilationen på skolerne og en handlingsplan for området. Forslaget møder bred opbakning fra fagfolk på området.

Dansk Folkeparti opfordrer nu regeringen til at gøre noget ved det dårlige indeklima på danske folkeskoler. I et beslutningsforslag fremsat onsdag den 5. november opfordrer partiet regeringen til blandt andet at udarbejde en handlingsplan for området og indføre lovpligtigt tilsyn med skolernes ventilationsanlæg og -kanaler. Herudover foreslår de, at det uafhængige statslige videnscenter, Dansk Center for Undervisningsmiljø, fremadrettet skal have større mulighed for at føre tilsyn med skolernes indeklima.

Det politiske forslag kommer på baggrund af en stor konference, som Blik- og Rørarbejderforbundet afholdt på Christiansborg i september. Her pegede eksperter og oplægsholdere fra blandt andre Dansk Center for Undervisningsmiljø, DTU og Aalborg Universitet på, at indeklimaet i danske skoler er i en kritisk tilstand, og at det har negative effekter for både elevernes trivsel, sundhed og faglige præstationer.

Dårligt indeklima i over halvdelen af klasserne

Studier fra DTU har vist, at CO2-koncentrationen er langt højere end tilladt i over halvdelen af de klasseværelser, der blev undersøgt. Studiet viste også, at eleverne i 91 % af klasseværelserne blev udsat for CO2-koncentrationer, der er langt højere end grænseværdien. En opgørelse fra 2018 viser desuden, at Arbejdstilsynet reagerede på dårligt indeklima på en ud af fire skoler – og at tallet er steget støt de seneste år.

Bred opbakning

I Blik- og Rørarbejderforbundet, som organiserer mange af landets VVS’ere, ventilationsteknikere og skorstensfejere, hilser man derfor forslaget velkomment.

- Vi har længe arbejdet på at sætte fokus på det dårlige indeklima ude på landets folkeskoler. Mange af vores medlemmer arbejder med ventilation til dagligt og ved, hvor vigtigt det er for indeklimaet, at anlæg og kanaler bliver renset jævnligt. Derfor glæder det mig meget, at Dansk Folkeparti nu har fremsat et konkret forslag til regeringen, og jeg håber, at forslaget vil møde bred politisk opbakning i Folketinget, siger Henrik W. Petersen, forbundsformand for Blik- og Rørarbejderforbundet.

I Dansk Center for Undervisningsmiljø har man også længe haft fokus på det skrantende indeklima ude på skolerne. Her bakker man derfor også op om forslaget.

- Vi har længe efterlyst konkret handling på den viden som vi har haft i flere år: At det dårlige indeklima i skolerne direkte påvirker elevernes trivsel, motivation og læring. Vi har i dag en undervisningsmiljølov som varetager elevernes ret til et sundt fysisk og psykisk miljø. Jeg er glad for, at beslutningsforslaget peger på opgaveudvidelse af tilsyn for undervisningsmiljø. Det vil uden tvivl styrke skolernes arbejde med indeklima, og have en positiv effekt på elevernes trivsel og læring – og det har vi alle en interesse i og et ansvar for, siger Jannie Moon Lindskov, direktør for Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Den endelige tidsplan for, hvornår beslutningsforslaget skal behandles, kendes endnu ikke.

For yderligere information:

Forbundsformand
Henrik W. Petersen
Mobil: 51 53 31 49

Kommunikationschef
Allan Guldberg
Mobil: 51533142

 

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt