Top menu

Pension: Tilbud om hjælp til langtidssyge kolleger

1566

Når langtidssyge medlemmer får tilbud om hjælp fra PensionDanmarks sundhedsteam, så tager rigtig mange imod tilbuddet. Det hjælper dem til at blive på arbejdsmarkedet.

Når langtidssygemeldte, der har pensionsordning i PensionDanmark, har haft fire ugers sygefravær, får de et brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Her bliver de opfordret til at kontakte PensionDanmarks sundhedsteam, og det tilbud tager over 2.000 årligt imod.

Alle kan få hjælp
Sundhedsteamet er en del af din overenskomstsikrede sundhedsordning i PensionDanmark. Teamet består af 20 erfarne sygeplejersker og socialrådgivere, der er klar til at hjælpe ved telefonerne. Her rådgiver de om relevante tilbud, som kan bidrage til at få sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet – fx tværfaglige fysiske behandlinger, psykologhjælp eller diagnoseudredning.

- Vi tager en grundig snak med medlemmet, så vi får et realistisk billede af, hvilke fysiske, psykiske og eventuelle andre udfordringer, de står med. Det gør det muligt at hjælpe medlemmerne ud fra deres individuelle situation og derved støtte dem i at komme tilbage på arbejde, siger teamleder i sundhedsteamet i PensionDanmark, Diana Uldal Koubti, der også opfordrer kollegaer og tillidsmænd til at bruge sundhedsteamet.

- Hvis du kan se, at din kollega har det dårligt og måske ofte er syg, så er det oplagt at få kollegaen til at tage fat i os.

Ring til sundhedsteamet på 7012 1335

Du kan ringe til PensionDanmarks team af sygeplejersker og socialrådgivere på 7012 1335 alle hverdage kl. 8-21.