Søgefelt

Onsdag 06/11 2019

Indeklima: DF vil have lovgivning og handlingsplan

Dansk Folkeparti fremsatte den 5. november et beslutningsforslag i Folketinget, som skal få Regeringen til at sikre indeklimaet i skolen gennem en konkret handlingsplan og lovpligtige tilsyn med ventilationsanlæg.

Der er voksende udfordringer med indeklimaet i danske skoler. Hver fjerde af Arbejdstilsynets kontrolbesøg på skoler, viste i 2018 et dårligt indeklima med fx skimmelsvamp, for høje temperaturer, utætheder og dårlige ventilationer. Og det er en tendens, der går den forkerte vej.

Sammen med blandt andet resultaterne DTUs undersøgelse fra 2017, der viste at over 90 procent af 245 klasseværelser oversteg den tilladte C0₂ i løbet af skoledagen, får tilstanden nu Dansk Folkeparti til at fremsætte et lovforslag om bedre indeklima i skolerne.

Forslaget indeholder et krav til Regeringen om, at de inden udgangen af dette folketingsår skal udarbejde en handlingsplan, der sikrer, at indeklimaet i alle skoler forbedres. Der skal ligeledes etableres lovpligtige tilsyn med skolernes ventilationsanlæg og -kanaler. Derudover vil man give Dansk Center for Undervisningsmiljø udvidet mulighed for at foretage tilsyn på skolerne.

Blik og Rør bakker op

Forbundsformand Henrik W. Petersen er glad for, at der nu bliver præsenteret et konkret lovforslag, som Folketinget inden for den nærmest fremtid skal tage stilling til.

”Det er rigtig godt nyt. Vi har i Blik- og Rørarbejderforbundet længe arbejdet på at gøre politikerne opmærksomme på det dårlige indeklima, som alt for mange børn og voksne gå i til daglige ude på landets skoler og institutioner. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu er nået et skridt længere,” siger Henrik W. Petersen.

Forslaget afventer nu at blive behandlet i folketingssalen inden det skal viderebehandles og efterfølgende til afstemning hos folketingsmedlemmerne. Blik og Rør følger op på sagen.

Genveje

Søg på Blik og Rør

Søgefelt