Top menu

Fuld autorisationsprøve bør være obligatorisk på installatør-uddannelser

Dato: 27/08-2019
1532

Et forslag fra ministeriet lægger op til, at fuld autorisationsprøve ikke skal være obligatorisk på tekniske erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Blik & Rørs Kim Fusager er bekymret og råber vagt i gevær

− Det svækker installatørtitlen frem for at styrke den, og det udvander kvaliteten i installatør-uddannelsen, siger forbundssekretær Kim Fusager til den bekendtgørelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet har sendt til høring. I bekendtgørelsen foreslås det, at autorisationsprøver ikke skal være obligatoriske på tekniske erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser inden for VVS og el.

Fjerner sikkerhed
− En autorisation er jo en garanti for, at installationerne inden for el, VVS og kloak udføres rigtigt, for i værste fald vil det kunne koste menneskeliv. En vandforurening kan for eksempel være dødelig, elektrisk stød kan være dødeligt, så en autorisation er en sikkerhedsforanstaltning.
Ved at sænke kravet til VVS-installatørernes uddannelse og fjernet kravet om, at de skal tage autorisationsprøven, vil der opstå forvirring og usikkerhed på området. Installatør-titlen og en fuld autorisation har indtil nu hængt sammen, så man vidste, at en installatør var en garanti for sikkerheden. Nu risikerer vi, at installatøruddannelsen og -titlen signalerer noget, den ikke længere er: en garanti for fagligt ansvar, siger Kim Fusager.

Mod Sikkerhedsstyrelsens vejledninger
Sikkerhedsstyrelsens råd og vejledninger fastslår, at det kun er virksomheder, der har en fuld VVS-autorisation, der kan kalde sig VVS-installatører og reklamere med betegnelsen ”VVS”. Hvis man blot har en del-autorisation, må man efter gældende regler ikke kalde sig hverken installatør eller VVS, men kalde sig den del, man er autoriseret indenfor, f.eks. ”Vand- og afløbsinstallatør”. Ministeriets udspil lægger op til, at man må kalde sig installatør uden autorisationen og går dermed mod Sikkerhedsstyrelsens råd og vejledninger.

Blik & Rør har sammen med Dansk El-forbund, Teknisk Landsforbund og Tekniq Arbejdsgiverne sendt et høringssvar tilbage til ministeriet, hvor de gør rede for disse problematikker og stiller sig til rådighed for drøftelser, møder og flere oplysninger, hvis det er nødvendigt.